המועצה האזורית חוף אשקלון יוצאת למסע חדש במסגרתו תחליף את שמה ואת סמל המועצה. לאחר שמליאת המועצה אישרה פה אחד את המהלך, תפתח המועצה בתום תקופת החגים את הנושא לשיתוף הציבור. "מדובר בצעד משמעותי, אני קורא לתושבים לגלות מעורבות ולקחת חלק איתנו בדרך החדשה", התייחס ראש המועצה, איתמר רביבו"המועצה שלנו כל כך ייחודית", אמר ראש המועצה, איתמר רביבו, "יש לנו חופים מהיפים בארץ, שדות חקלאיים ואתרי תיירות מורשת והיסטוריה. הגיע הזמן למתג את הקהילה שלנו בהתאם לאופייה ויופייה". מליאת המועצה אישרה פה אחד את ההצעה למיתוג מחדש והמהלך יקרום עור וגידים מיד בתום תקופת החגים. בשלב הראשון תפיץ המועצה טופס מקוון דרכו יוכלו התושבים להציע שמות חדשים ולאחר מכן תתכנס ועדת בחינה ייחודית שתבחן את השמות שהועלו על ידי התושבים, ומתוכם ייבחר שם אחד.סמל המועצה החדש יעוצב באופן שיתכתב עם השם החדש אשר יוצג במסגרת אירוע חגיגי שתקיים המועצה. בסיום התהליך יוגש השם החדש לאישור רשמי במשרד הפנים. "מדובר בצעד חשוב ומשמעותי ואני קורא לתושבים לגלות מעורבות ולקחת חלק ביחד איתנו בדרך החדשה", סיכם ראש המועצה.