פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות מאיים לצאת ביום ראשון בבוקר בשיירת מחאה איטית של עשרות אוטובוסים לאורך כביש 1, עד לקרית הממשלה בירושלים וב-3 בנובמבר להשבית את תנועת האוטובוסים. פורום חבורת התחבורה הציבורית הפרטיות מאגד תחתיו את חברות אפיקים, קווים, מטרופולין, סופרבוס, נתיב אקספרס, אגד תעבורה, דן בדרום, דן בצפון ודן באר שבע.לטענת הפורום, בהחלטה צד צדדית ומבלי לתת התראה מספקת, הודיעה הממשלה לחברות התחבורה הציבורית הפרטית, כי בכוונתה לקצץ ב-20% את תשלום הסובסידיות להפעלת התחבורה הציבורית. עוד נטען, כי לחברות נמסר שבמידה ולא יימצא פתרון, החל מנובמבר לא יינתן כלל תשלום.

בתגובה, הזהירו חברות האוטובוסים, כי בהיעדר התקציבים הנדרשים, לא ניתן יהיה להפעיל את מערך התחבורה הציבורית כסדרה החל מה-3 בנובמבר ולשלם את שכר העובדים.

ביום ראשון, כאמור, יקיימו החברות שיירת מחאה בת 40 אוטובוסים של כלל חברות התחבורה הציבורית הפרטיות לכיוון לקריית הממשלה בירושלים. השיירה תצא לדרכה בשעה 07:00 ממחלף שפירים ולשם גם צפויה לחזור בסיומה.
יער אמיר, ראש פורום תח"צ, הזהיר מפני משבר תחבורתי חמור. "נדרש למצוא פתרון מידי וארוך טווח לטובת משתמשי התחבורה הציבורית והעובדים", הוא טען.
בפורום הזכירו, כי לפני חג הסוכות ובלא התראה מספקת, עודכנו חברות התחבורה הציבורית הפרטיות בישראל כי בשל הגרעון בקופת המדינה יקוזזו 20% מסך התשלום המוענק להן מדי חודש בגין הפעלת קווי האוטובוסים. עוד נמסר לחברות כי במידה ולא יימצא פתרון עד נובמבר, הסובסידיה תקוצץ לחלוטין ולא יינתן כלל תשלום לחברות.
לטענת הפורום, הקיזוז יצר לבעיה תקציבית חמורה ובמצב שנוצר החברות יאלצו לקצץ משמעותית את שירותיהן. ההערכות הן שהמגעים בין הצדדים יימשכו בניסיון להגיע להבנות שימנעו את ההשבתה על רקע עומסי התנועה הכבדים בכבישים.