משרד האוצר הודיע היום (ראשון) בהודעה רשמית כי מעתה והלאה חל נוהל חדש ולפיו ההחזרים על דמי ייצוג של השליחים הישראלים בחו"ל יבוצעו על סמך דיווח והצגת קבלות בלבד. ההודעה מגיעה לאחר שבמשך יותר מ-30 שנה כל הנציגים הישראלים שעבדו מחוץ לארץ קיבלו את סכומי הייצוג והחזקת הבית כחלק מהמשכורת החודשית שלהם ולא נדרשו לדיווח ולפירוט ההוצאות.

בתגובה הודיעו ועדי העובדים של שני משרדים - החוץ והבטחון - על פתיחה בעיצומים. מיום שלישי כל השגרירויות הישראליות בעולם יסגרו והדיפלומטים לא יטפלו בביקורי חוץ של בכירים ישראלים.

משרד הבטחון יסגור את כל המעברים לרשות הפלסטינית . ושני המשרדים יסגרו את מערך הפיקוח המשותף שלהם על היצוא הבטחוני. משמעות הדבר: לא תאושרנה עוד עסקאות בטחוניות והיצוא הביטחוני של ישראל ייפגע באופן מהותי. לדברי ראשי הועדים , באמצעות העיצומים האלה הם מוחים על החלת הנוהל החדש באופן חד-צדדי ודורשים להמשיך לקבל את דמי הייצוג כפי שהיה עד כה.

בהודעה שהועברה לעובדים נכתב כי "משבר הייצוגים המלווה אותנו כבר למעלה משנה ממשיך במלוא שאת. בהוראת הסגן הבכיר לחשב הכללי, יצאה הנחיה לחשבי המשרדים בנושא תשלום דמי הייצוג לסוגיו. בניגוד לכל התנהלות תקינה, שקופה ואחראית ובניגוד לסיכומים שהושגו בין הצדדים ולמזכר ההבנות שנחתם ב-21.7, בחר משרד האוצר לפעול באופן חד-צדדי ולהנחית נוהל בלתי מוסכם."הנוהל שפרסם האוצר הינו תלוש ממציאות החיים והעבודה של שליחי המדינה בחו"ל ומהווה פגיעה הן בכלי העבודה החיוניים של השליחים והן בתנאי ההעסקה שלהם. התנהלות זו איננה מקובלת ואנו נפעל בהובלת ההסתדרות בכל הצעדים העומדים לרשותנו, אמצעים משפטיים וארגוניים כאחד. האוצר בוחר, פעם אחר פעם ובדרכים שונות, לחבל, חבלה אנושה, ביחסי החוץ של מדינת ישראל.
 
"לאור הצעד החד-צדדי אנו מכריזים, באישור יו"ר ההסתדרות, מר ארנון בר-דוד, על הצעדים הארגוניים הבאים: 1. סגירת המעברים לאיוש ולרצ"ע (מעבר הסחורות בכרם שלום, מעבר ארז, מעברי הולכי רגל באיו"ש, מעברים רכובים לאיו"ש) 2. הפסקת הטיפול בבקשות לייצוא ביטחוני במשרדי הביטחון והחוץ. 3. שיבושים קשים בעבודת נציגויות ישראל בחו"ל. 4. הפסקת הטיפול בביקורי בכירים ומשלחות בחו"ל. 

"צעדים אלו צפויים להיכנס לתוקף ביום שלישי הקרוב. המאבק אינו פשוט ונדרש מאמץ מרוכז מכולנו לצד אורך רוח וסבלנות רבה. והתגייסותכם המלאה חיונית להצלחת המאבק". על המכתב חתומים יו"ר ועד העובדים במשרד הביטחון ויו"ר ועד העובדים במשרד החוץ.