נציב כבאות והצלה רב טפסר דדי שמחי, הוציא צו איסור הדלקת מדורות. אשר יכנס לתוקף מהיום (ראשון) ועד ליום שישי. הצו אוסר על הדלקת אש בשטחים פתוחים, גנים לאומיים, פארקים ויערות. כמו כן,  גם על ביצוע עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים, גזם וחומרים נוספים במהלך או בקשר עם מסיק זיתים.רב טפסר דדי שמחי, אמר: "מטרת הצו להימנע ככל שניתן מפגיעה בחיי אדם וברכוש מתוך הבנת כובד האחריות להשלכות ולסכנות  הכרוכות בהדלקת אש באזורים בהם ישנה סכנת התפשטות. מדי שנה פורצות בשטחים פתוחים אלפי שריפות. הגורמות להרס ערכי טבע, רכוש ואף מסכנות חיי אדם. אנו מחויבים להעלות את המודעות הציבורית לסכנות הכרוכות בהבערת אש והתנהגות אחראית באתרי הטבע".

כאמור השבוע יחולו תנאי מזג אוויר קיצוניים המאופיינים בחום, רוחות מזרחיות ולחות נמוכה, מה שמגדיל את הסיכוי לשריפה ואף להתפשוטה. מהכבאות נמסר כי לאחר ביצוע הערכת מצב, עם כלל גורמי החירום הרלוונטיים לרבות משטרת ישראל, פקע"ר, קק"ל, רט"ג, והשלטון המקומי הוחלט על תגבור כוחות מירבי בכלל המחוזות כולל כוננות מוגברת של מטוסי כיבוי ומתנדבים.רק היום פרצה שריפה סמוך לאזור ואדי פוכין שהתפשטה בערים הסמוכים. בקיץ האחרון התחוללו כמה גלי שריפות עקב עומסי חום כבדים. החודש הנוכחי התחוללה שריפה גדולה בראש העין. בנוסף בחודש יולי השתוללה שריפה בשטח פתוח באור יהודה ובחודש אוגוסט סמוך לבית שמש התחוללה שריפת ענק אשר תושבים מהקו הראשון והשני לה פונו מבתיהם.