האוכלוסייה ממוצא אתיופי בישראל מנתה 151.8 אלף תושבים בסוף שנת 2018. כך מסרה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים לרגל חג הסיגד ועל רקע המחאה לגבי התנהלות המשטרה כלפי בני העדה. 86.9 אלף מתוכם הם ילידי אתיופיה ו-64.9 אלף הם ילידי ישראל שאביהם נולד באתיופיה. כשליש מהעולים מאתיופיה עלו בשני גלי העלייה המרכזיים – הגל הראשון בשנות ה-80' (מבצע משה) והגל השני בשנת 91' (מבצע שלמה). בשנים האחרונות הצטמצמה העלייה מאתיופיה.בסוף שנת 2018 הגיע חלקם של הילדים בגילאי 14-0 ממוצא אתיופי ל-27.1% מאוכלוסייה זו, מתוכם 90% ילידי ישראל. שיעור בני ה-65 ומעלה בקרב האוכלוסייה ממוצא אתיופי הגיע לכ-6.3% ורובם נולדו בחו"ל.במהלך שנת 2018 הגיעו לישראל 208 בני אדם מאתיופיה, מהם 56 במעמד של עולה ו-152 במעמד אחר, כאשר מרביתם במסגרת איחוד משפחות. למעלה מ-60% מהאוכלוסייה ממוצא אתיופי מתגוררת בשני מחוזות עיקריים: מחוז המרכז (כ-38%) ומחוז הדרום (כ-25%).היישוב שבו מספר התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר היה נתניה (כ-11.9 אלף בני אדם). במקום השני מדורגת ראשון לציון – כ-8,800 ואחריה באר שבע – 8,400, פתח תקווה – 7,800, רחובות – 7,500, אשקלון – 7,500, אשדוד – 7,300 וירושלים – 6,300. העיר שבה שיעור התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר מכלל אוכלוסיית היישוב היה בקרית מלאכי – 16.3% ומספרם עמד על 3,800 בני אדם.מהנתונים עולה, כי בני האוכלוסייה ממוצא אתיופי נישאים בגיל מבוגר יותר לעומת כלל האוכלוסייה היהודית. 87% מהנשיאים ממוצא אתיופי נישאו לבת או בת זוג מאותו המוצא וגברים יותר מנשים – 90% ו-84% בהתאמה. שיעורי הגירושין בקרב האוכלוסייה ממוצא אתיופי גבוה מהשיעור באוכלוסייה היהודית – 16 מכל אלף נשואים, לעומת תשעה מכל אלף בקרב כלל היהודים.בשנת 2018 נולדו 3,913 תינוקות לנשים ממוצא אתיופי. באותה שנה מספר הילדים הממוצע שאישה ממוצא אתיופי צפוייה ללדת במהלך חייה היה 2.95 ילדים. שיעור המשפחות החד הוריות בקרב המשפחות ממוצא אתיופי גבוה במיוחד – כ-26%, פי-2מהשיעור בכלל האוכלוסייה ובקרב המשפחות היהודיות והאחרות (13%).בחינוך היסודי והעל יסודי למדו 32,137 תלמידים ממוצא אתיופי, שהיוו כ-2.4% מכלל התלמידים בחינוך העברי. שיעור הניגשים לבחינות הבגרות בקרב תלמידי כיתות י"ב של יוצאי אתיופיה הגיע ל-92.4%, לעומת 95% בקרב כלל החינוך העברי. מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה אמצעי במגמת עלייה בשנים האחרונות – מ-2,372 ב-2012-2011 ל-3,417 ב-2019-2018.אשתקד היו רשומים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כ-33 אלף עולי אתיופיה, שיעור של 376 לאלף נפש. לעומת זאת, בקרב יהודים ואחרים ילידי חו"ל היה שיעור הרשומים כ-180 לאלף נפש. שיעור יוצאי אתיופיה שהועמדו לדין עמד על 6.6% בקרב כלל תושבי ישראל היהודים והאחרים שעמדו לדין.


שיעור יוצאי אתיופיה בקרב הקטינים היה גבוה באופן משמעותי מהשיעור בקרב המבוגרים – 14.3% לעו9מת 6% בהתאמה.אשתקד היו 1,781 ספורטאים וספורטאיות פעילים ממוצא אתיופי, בדומה למספרם בשנה שלפני כן (1,775). הספורטאים הפעילים ממחצא אתיופי היוו 1.9% מכלל הספורטאים הפעילים.ההכנסה הכספית נטו למשק בית בקרב יוצאי אתיופיה הסתכמה ב-13,306 שקל ברוטו בממוצע לחודש, לעומת 16,518בכלל משקי הבית באוכלוסייה ואילו ההוצאה הכספית עמדה על 10,549, לעומת 13,114 בכלל האוכלוסייה.