יישום החוק להצבת מצלמות במרחבים הפרטיים בבתי האבות הסיעודיים ובבתי החולים הגריאטריים נדחה בצו ביניים של בג"ץ, ומי שישלם את המחיר, לפחות בינתיים, הם הקשישים. 

בעתירה שהגיש איגוד בתי אבות ודיור מוגן בישראל נגד שר הבריאות, שר האוצר והכנסת, הוא ביקש לדחות את החלת החוק בכמה חודשים בטענה לבעיות הכרוכות ביישומו, בין היתר עקב מחלוקת תקציבית וקשיים טכנולוגיים. בתגובה על העתירה הסכימה המדינה לדחות את תחולתו לחודש מאי לפחות ועד אז הוא לא ייכנס לתוקף. 

העותרים אף מצפים כי המדינה תתקצב את העלויות הנדרשות ליישום החוק. לפי שעה לא נקבע מקור תקציבי למימון העלויות, הנאמדות ב־200־300 מיליון שקלים. 

המרחב הפרטי שבו עוסק החוק הוא חדר אשפוז המיועד ללינה וגם חדרי הנוחיות והרחצה הצמודים לו. חובת הצבת המצלמות אמורה לחול על כל בית חולים גריאטרי ממשלתי וכן על המוסדות הפרטיים.

איגוד בתי האבות יוצג ע״י עורכי הדין אילן בומבך ויריב רונן. בא כוח העותרים, עו''ד בומבך, מסר בתגובה כי "המדינה הסכימה לבקשתנו להוצאת צו הביניים בשל שילוב נסיבות חריג הנובע משיתוקה של ועדת הבריאות בכנסת בשנה האחרונה, לצד קשיים יישומיים של החוק במרחב הפרטי שעליהם הצבענו, שעלולים לפגוע בפרטיות החולים. חשוב להדגיש שאיגוד בתי האבות, המאגד מאות בתי אבות,  ותומכים בחוק חשוב זה אך בשל  הנסיבות המיוחדות לא היה מנוס מדחיית כניסת החוק לתוקף.