הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי) את נתוני הצרכנות בשנה האחרונה, מהם עולה כי ישנה התייקרות של 3% במחירי הדירות בישראל, בחישוב שנתי. יחד עם זאת,  מחירי הדירות החדשות, ירדו ב-3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בזכות תוכנית "מחיר למשתכן" שקודמה על ידי שר האוצר, משה כחלון, שצפוי לסיים את תפקידו בקרוב. מדד המחירים לצרכן, נכון לחישובי חודש ינואר 2020, ירד ב-0.4%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות, בחודשים נובמבר-דצמבר 2019, נמצאו ירידות מחירים של 0.4% במחוזות הצפון והמרכז, כל אחד, כאשר בירושלים ותל אביב חלה ירידה 0.2%. לעומתם מחוז הדרום נותר ללא שינוי, ואילו במחוז חיפה נרשמה עלייה של 0.7%.

בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה האחרונה, נובמבר ודצמבר 2018, נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות, כאשר הבולטות שבהן נרשמו במחוזות: תל אביב 5.7%, צפון 3.8% וחיפה 1.8%.

המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקה לרכישת דירה, על פי הנתונים שפורסמו, עמד ברבעון הרביעי של שנת 2019 על 1530.4 אלפי ש"ח, כאשר ברבעון הקודם עמד המחיר הממוצע על 1529.0 אלפי ש"ח.

בנוסף, צוין בנתוני הלמ"ס כי נרשמו ירידות מחירים בולטות בתחומי הלבשה והנעלה, 6.4%-, תרבות ובידור, 0.8%-, ובמזון נרשמה ירידה קטנה של -0.5.