בשנת 2019 נרשמה עלייה של 30 אלף נשים המועסקות בשוק העבודה - ומספר הנשים המוגדרות כעצמאיות גדל ב־3.7% בהשוואה לשנת 2018. מדובר בעלייה של כ־6,200 נשים העובדות כעצמאיות, שמספרן הסתכם בשנה החולפת ביותר מ־171 אלף נשים. כך עולה מניתוח שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר לקראת יום האישה הבינלאומי שיצוין ביום ראשון. 

על פי הנתונים, הנשים העצמאיות מהוות כ־36% מסך העצמאים בישראל, העומד על מעט יותר מ־471 אלף עובדים. בשנת 2009 שיעור הנשים העצמאיות היה 7% מהנשים המועסקות; לאחר עשור גדל שיעורן ב־2% בלבד והוא עומד על 9% מסך המועסקות.

"אומנם חלה עלייה במספר הנשים העצמאיות, אך עדיין הן רק כשליש ממספר העצמאים בישראל. הייתי שמחה לראות יותר נשים עצמאיות", אמרה על הנתונים ישראלה שטיר, סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר קבוצת שטיר. היא הוסיפה: "הגידול של 2% בלבד בעשור האחרון מוכיח את חוסר התייחסותה של המדינה לצרכים של נשים עובדות בכלל ועצמאיות בפרט.

יש צורך במערכת חינוך שנותנת מענה לשעות המאוחרות - כמו במקומות אחרים בעולם, שבהם מתחשבים בנשים עובדות - וכן צריך להתייחס למטפלת של ילדים כאל הוצאה מוכרת לצורכי מס ולהעניק הקלות במס כפוף למספר הילדים וכיו"ב".

עוד אמרה שטיר: "אנחנו מציעים להעלות את גיל הפרישה הן של גברים והן של נשים ל־70. תוחלת החיים עלתה באופן ניכר. גברים בני 67 ונשים בנות 62 הם עדיין אנשים צעירים. זו שכבה רחבה באוכלוסייה שצברה ידע וניסיון רב, שמעוניינת להמשיך ולעבוד - אך שוללים ממנה זכות זאת.

"צריך להסתכל בראייה לאומית, ולא רק לפי השיקולים של קרנות הפנסיה. אם נגיע למצב שבו הקרנות לא תוכלנה לעמוד בהתחייבויות, הדבר יפגע בכל האוכלוסייה. כמובן יש לסייג עובדים במקצועות פיזיים שוחקים ולאפשר לנשים במקצועות אלו לפרוש מגיל 65 ומעלה ולהשאיר להן את אפשרות הבחירה".

גם עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר כי יש לעודד את הגדלת מספר הנשים המועסקות כעצמאיות בשוק העבודה: "מדובר בחובה. אין די בהצהרות ואין די בהתוויית קווי פעולה", הוסיף.