כ-70% מתוך כ-10,000 תלמידי החינוך המיוחד הגיעו הבוקר (שלישי) אל כיתות הלימוד וגני הילדים. במסגרת מתווה החזרה שנקבע, התבצעה מתכונת הלמידה בקבוצות קטנות ובהיקף שאינו עולה על שלוש שעות. במהלך השבועות הבאים יעלה מספרם של התלמידים באופן הדרגתי. 

שר החינוך, רפי פרץ, אמר: "על אף הקשיים, אני שמח ומברך על פתיחת המסגרות הבוקר ללא תקלות. אמשיך לפעול למען חזרה מדורגת של שאר מערכת החינוך ובהקדם. בהצלחה לתלמידים, למורות והמורים!".

שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך, הוסיף: "אנו נרגשים לראות את שמחת אלפי התלמידים שלאחר תקופה קשה וממושכת שבו ופגשו את אנשי הצוות המסורים שלהם, וחלק מחבריהם לכיתה. הצוותים החינוכיים עשו עבודה מצוינת בימים האחרונים. אנו ערוכים לפתוח את יתר מוסדות החינוך, כאשר הדבר יתאפשר, תוך מתן מענה למכלול הצרכים הנדרשים".

עו"ד עדי עזוז, מנהלת חטיבת קהילה באלו"ט, מסרה: "אנו מברכים על החזרת החינוך המיוחד לפעילות אך לצערנו מדובר במעט מידי ומאוחר מידי. מסגרות החינוך המיוחד הן מסגרות טיפוליות, כאשר משרד החינוך מורה לחזור לפעילות ולא מורה בצורה ברורה ומחייבת לצוות המטפל לחזור למתן טיפולים פרונטליים במסגרות הוא מעקר את החזרה מתוכן. הדבר משול להודעה על הקמת צבא ללא חיילים. לא יכול להתקיים צבא ללא חיילים ומסגרת טיפולית ללא מטפלים. לצערנו, אנו באלו"ט כבר מבינים מהמשפחות בשטח כי בהעדר הנחיות מסודרות ואכיפה כל מסגרת עושה דין לעצמה ומחליטה באילו תנאים יגיעו אליה התלמידים והצוות. אנו קוראים למשרד החינוך לקחת אחריות, לנהל ולפקח על המהלך לחזרה למסגרות בצורה ראויה ובאופן שייתן מענה אמיתי ואיכותי לתלמידים ולמשפחותיהם".