כ-30 אלף עצמאים שהגישו בקשה באתר רשות המיסים לקבלת מענק בשל הפסדים כספיים שצברו בעקבות משבר הקורונה, יאלצו להגיש שוב את הבקשה, בשל תקלה במערכת המחשוב.

ברשות המיסים הבהירו, כי לא ניתן היה לאשר את אותן בקשות שהוגשו, מאחר והתיעוד שלהן לא נמצא במערכת המחשוב בשל תקלה. אולם, לאחר שהתקלה אותרה נשלחה הודעה לכל אלו שבקשתם לא נקלטה והם התבקשו להגיש אותה מחדש.

"זה לא נעים, אבל איתרנו תוך זמן קצר את התקלה והודענו שיש להגיש שוב את הבקשה", ציינו ברשות המיסים. מאז תחילת הגשת הבקשות במתכונת החדשה, לפני יומיים, כבר אושרו כ-150 אלף מענקים לעצמאים ועסקים. גובה הפעימה הראשונה והשנייה יכול להגיע לכ-13,225 שקל.

מתווה הסיוע לעסקים קטנים ועצמאיים (צילום: משרד האוצר)מתווה הסיוע לעסקים קטנים ועצמאיים (צילום: משרד האוצר)

על פי התקנות, הזכאות לפעימה השנייה תעמוד על 70% מההכנסה החייבת ותקרת התשלום תעמוד על 10,500 שקל. בתנאי הזכאות ייכללו שכירים בעלי שליטה שאינם זכאים לדמי אבטלה ועצמאים שהכנסתם לשנת המס 2018 לאעלתה על מיליון שקל

הבקשות מאושרות בשלב הזה ללא בדיקה ומי שעומד בקריטריונים מקבל את המענק. "אנחנו סומכים על האנשים, אבל בהמשך יהיו לנו כלים לבקרה", הבהירו ברשות המיסים. במקרים בהם ההצהרה תתברר כאינה תואמת את המציאות העסקית של המגיש, הרשות גם תוכל לבקש את המענק בחזרה.

שלשום, עם פתיחת ההרשמה באתר רשות המיסים, נוצר עומס כבד על האתר ועצמאים רבים התלוננו שלא הצליחו להיכנס ולהירשם, או שהאתר פעל באיטיות רבה

ברשות המיסים אמרו בתגובה, כי באופן טבעי, בשל ריבוי הפונים לקבלת המענק, המערכת לעיתים פועלת באיטיות מסויימת ועלה מסך המודיע למשתמשים כי בשל ריבוי הפניות ניתן להמתין לקבלת השירות או לפנות במועד מאוחר יותר.