החל מהיום ייכנס לתוקף צו של משרד החקלאות האוסר על דייגים לצאת לים ולדוג דגים. זאת כחלק מהניסיון בשנים האחרונות לעודד את העשרת הדגה בים. 

בצו, שיהיה בתוקף עד 30 ביוני, נקבע כי "חל איסור מוחלט על כל דיג שדורש רישיון - דיג מסירה, דיג מרובה, צלילה או דיג ברשת הטלה". בצו הובהר כי אין כל מגבלה על דיג מהחופים. איסור זה מתווסף להחלטה של משרד החקלאות כבר באמצע החודש שעבר לאסור דיג לוקוסים, גם מהחופים.

"תאריכים אלה אמורים לחפוף את תקופת הרבייה של הדגים", הסבירו במשרד. "דגי הלוקוס מתקרבים לחוף ואז קל ונפוץ יותר לתפוס אותם, בדגש על חתיכות גדולות. מניעת הדיג נועדה לאפשר לדגים מהמינים השונים להעמיד בבטחה דור צאצאים חדש, שיאפשר את שמירת ושגשוג משאב הדגה".

נוסף לאיסורים הקיימים, החל מ־1 ביולי, עם תום האיסור על היציאה לדיג בסירות, יחול למשך כחודשיים איסור על דיג מכמורתנים, שמהם מתבצע הדיג באמצעות הטלת רשתות לקרקעית המים.

החלטת משרד החקלאות עוררה מורת רוח רבה בקרב דייגים, שלטענתם נפגעו קשות גם במהלך משבר הקורונה וגם בעקבות האיסורים הגורפים על דיג, מקור פרנסתם. שלשום נערך משט מחאה של דייגים מהצפון, שיצאו מנמל עכו עד לראש הנקרה. הדייגים דורשים שהמדינה תפצה אותם על אובדן ההכנסות.