החל"ת עדיין כאן. ארבעה חודשים מאז תחילת משבר הקורונה, כשהביטוי "חופשה ללא תשלום" נכנס לחייהם של כמיליון עובדים - ורבים מהם עדיין לא חזרו לשגרה. המצב של חוסר עבודה מכניס קשיים רבים אבל חשוב לזכור שגם בחל"ת  - לעובדות ולעובדים יש זכויות. באתר "כל זכות" (שמציין בימים אלה 10 שנים להיווסדו) פורסם כבר בתחילת משבר הקורונה ערך מיוחד ל"עובד שיצא לחופשה ללא תשלום בתקופת משבר הקורונה". הנה עיקרי הדברים שאפשר למצוא שם:

האם מותר למעסיק שלי להאריך לי את החל"ת ללא הגבלה?
אין הגבלה על אורך תקופת החל"ת. עם זאת בית המשפט קבע כי כאשר מעסיק כופה על העובד שלו חל"ת לזמן בלתי מוגבל - הדבר נחשב לפיטורים. בפיטורים יש זכויות - עריכת שימוע, מתן הודעה מוקדמת (או תשלום עבור תקופת הודעה מוקדמת, במידה שהמעסיק מוותר על עבודה של המפוטר בתקופה זו), וכן תשלום פדיון ימי חופשה, דמי הבראה ופיצויי פיטורים. 

אם העובד מחליט לא לחכות להודעת הפיטורים הרשמית ולהתפטר בזמן חל"ת שלא הוגבל בזמן - הוא עשוי להיחשב כ"מתפטר בדין מפוטר", ויהיה זכאי לכל הזכויות שלעיל (לבד מזכות השימוע). שימו לב: לפני ההתפטרות, יש להתריע בפני המעסיק ולתת לו אפשרות לשנות את המצב. אם המעסיק לא עשה זאת, העובד יכול להתפטר באמצעות מתן הודעה מוקדמת מראש (שבמהלכה המעסיק חייב להעסיק אותו או לשלם לו את שווי השכר שהיה יכול לקבל).

עבודה בתקופת הקורונה (צילום: שאטרסטוק)
עבודה בתקופת הקורונה (צילום: שאטרסטוק)

לא קיבלתי דמי אבטלה במהלך החל"ת,  מה יכולה להיות הסיבה? 
בתחילת משבר הקורונה, הוכרה זכאות לדמי אבטלה עבור עובדים שהוצאו לחל"ת של לפחות 30 יום, ברישום לשירות התעסוקה ולביטוח הלאומי. אם טרם קיבלתם תשלום, כדאי לבדוק האם מילאתם אחרי כל הדרישות, או אם אתם עומדים בשאר תנאי הזכאות. יתכן שיש לכם חוב שקוזז מביטוח לאומי, שלא צברתם את התקופה הנדרשת של עבודה (חצי שנה מתוך 18 החודשים האחרונים), או שאתם מקבלים קצבה אחרת של ביטוח לאומי. אם הסיבה לכך שאינכם מקבלים דמי אבטלה, היא כי אתם מעל גיל 67 - תוכלו לבקש במקומם מענק הסתגלות. 

עד מתי אני זכאית לדמי אבטלה?
מספר הימים המקסימלי שבהם משולמים דמי אבטלה, הוא שונה מאדם לאדם. הוא נקבע בהתאם לגיל המבקש ולמספר בני המשפחה (בן זוג וילדים) שתלויים בו. כאשר מכסת הימים מסתיימת, ניתן לבקש שוב דמי אבטלה רק אחרי שעברה שנה מתחילת הזכאות הקודמת. 

אני בהריון, האם היה מותר להוציא אותי לחל"ת?
כמו בפיטורים - הוצאה לחל"ת של נשים בהריון מותנית בקבלת היתר מראש מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. אמנם לתקופה מסויימת במהלך משבר הקורונה דרישה זו בוטלה, אך היא חזרה על כנה בתוך זמן קצר. מעסיק שלא ממלא אחר דרישת האישור בטרם הוצאת העובדת ההרה לחל"ת - עובר על החוק. 

החל"ת נגמר וחזרתי לעבודה -אני צריך להודיע למישהו?
אם קיבלת דמי אבטלה במהלך החל"ת, עליך לדווח כעת על סיומו, לשירות התעסוקה ולביטוח הלאומי. בחלק ממקומות העבודה, הדיווח לביטוח הלאומי נעשה באופן מרוכז באמצעות מערכת השכר.

האם בתום החל"ת המעסיק חייב להעסיק אותי באותם תנאים כמו שהיו לפני החל"ת?
ככלל, בתום החל"ת המעסיק מחויב להחזיר את העובד לאותה עבודה ובאותם תנאים, כפי שהיה לפני יציאתו של העובד לחל"ת. שינוי בסוג העבודה או בתנאי העבודה מחייב הסכמה של העובד. הרעה מוחשית של תנאי העבודה באופן חד צדדי על ידי המעסיק עשויה לזכות את העובד באפשרות להתפטר אך להיחשב כמפוטר לצורך זכותו לפיצוי פיטורים ודמי אבטלה. זאת בתנאי שיתריע בפני המעסיק ויאפשר לו לתקן את המצב, וכן ימלא את חובת ההודעה המוקדמת בהתפטרות.