רק 60% מהמעסיקים במגזר הציבורי שמרו על הוראות החוק והעסיקו אנשים עם מוגבלות, שמספרם הכולל מהווה לפחות 5% מכוח העבודה. כך עולה מדוח סיכום הפעילות לשנת 2019 שמפרסמת היום הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים. עוד עולה מהדוח, כי 22% מהמעסיקים עומדים ברמה בינונית בתקנות החוק (העסקת כ־3.5% מהעובדים עם מוגבלות), ו־15% עומדים באופן נמוך בתקנות (כ־2% מהעובדים). נתון עגום במיוחד מגלה כי 3% מהמעסיקים כלל לא עומדים ביעד (פחות מ־2% מהעובדים). 

בבדיקה בקרב הרשויות המקומיות בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות, נמצא כי 62% עומדות ביעד הייצוג ההולם, 23% עומדות ברמה בינונית ו־15% עומדות ברמה נמוכה. במהלך השנה החולפת שלחה הנציבות 53 מכתבי התראה, והוצאו 36 צווי ייצוג הולם לגופים ציבוריים שלא עמדו ביעד העסקת אנשים עם מוגבלות. על פי התיקון בחוק, שאושר ב־2016 - בגוף ציבורי המעסיק 100 עובדים ומעלה, כוח העבודה חייב לכלול לפחות 5% עם "מוגבלות משמעותית". בנוסף, החוק קובע כי על אותם גופים למנות ממונה תעסוקה ולהכין תוכנית תעסוקה שנתית.

יצוין כי אנשים עם מוגבלות מהווים 18% מהציבור בישראל, מתוכם 790 אלף בגילאי עבודה. האפליה נגדם בשוק העבודה רק הלכה והחמירה במהלך החודשים האחרונים בעקבות משבר הקורונה. על פי הדוח, שמתייחס לשנה לפני פרוץ המשבר, נרשמה עלייה במספר התלונות בנושא זה שהגיעו לנציבות השוויון במשרד המשפטים. במהלך 2019 התקבלו בנציבות כ־5,200 פניות, כאשר 63% מהפונים היו אנשים עם מוגבלויות שהתלוננו על אפליה. זאת לעומת 47% מסך הפניות בשנה הקודמת. 

עוד עולה מהנתונים, כי בשנה שעברה הוצאו 79 צווי נגישות לעסקים ומוסדות בתחומי החינוך (18.4%), מסעדות (9.4%) ואולמות מופעים ואירועים (9.3%). בין 115 התיקים שניהלה נציבות השוויון לאנשים עם מוגבלויות בבתי המשפט, היו מספר מקרים בולטים כמו זה של רשת מלונאות שנדרשה לשלם קנס בסך 40 אלף שקל עקב ליקויי נגישות שהתגלו בבית מלון בנתניה. מקרה נוסף היה שייך למתחם ספא, שחויב לפצות בסכום של 30 אלף שקל נערה עיוורת המסתייעת בכיסא גלגלים, מכיוון שלא הנגיש את מלתחותיו עבור אנשים עם מוגבלות. משרד ממשלתי פיצה סטודנט עם מוגבלות שפוטר מתפקידו בסכום של 55 אלף שקל.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אברמי טורם: "עלינו לוודא כי אותם 18% מהאוכלוסייה יישארו כל העת על סדר היום הציבורי ולא יישכחו מאחור". שר המשפטים אבי ניסנקורן הוסיף: "אני מברך את צוות הנציבות על פעילותם המשמעותית והנחושה ליצירת שינוי, ומתחייב כי בתקופת כהונתי יקודמו נושאים אלה ביתר שאת".