הרב חיים פרקל, מנכ"ל עמותת עלי שיח, שהוקמה לטובת אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם, פנה לשר התקשורת בבקשה לשינוי המונח הציבורי "בעלי מוגבלויות". לטענת פרקל, מדובר בביטוי פוגעני ולא ראוי. לדבריו, על השר יועז הנדל להנחות את כלי התקשורת בארץ להשתמש בניסוח "אנשים עם מוגבלות".

במכתב ששלח פרקל לשר, למועצת העיתונות ולארגון העיתונאים, נכתב, בין היתר: "בכל פעם שבו מתפרסם הביטוי 'בעלי מוגבלויות' אני חש פגיעה עמוקה וכואבת. זה פוגע בי כאבא לשני ילדים עם מוגבלויות. זה פוגע בכבודם של מאות אנשים עם מוגבלות, שיש לי הזכות לייצגם". 

מוטי רוזנבלום, מנכ"ל מועצת העיתונות, אמר כי בעקבות בקשתו של פרקל, "אנו נבקש מכל כלי התקשורת בארץ להקפיד על הנוסח הנכון והלא פוגעני באשר לאנשים עם מוגבלויות".