המרכז לעיוור בישראל פנה לשר העבודה והרווחה איציק שמולי ולשר האוצר ישראל כ"ץ, בדרישה להעלות באופן מיידי את קצבאות דמי הליווי המשולמות לעיוורים.

לפני כחודשיים פסק בג"ץ כי על הממשלה להשוות את קצבאות דמי הליווי לגובה קצבת הניידות המשולמת לנכי גפיים. פסיקה זו אמורה לסיים אפלייה ארוכת שנים לרעתם של כבדי הראייה.

למרות ההחלטה, במרכז לעיוור טוענים: "משרד הרווחה מתעלם מפסיקת בג"ץ ונמנע מלשלם את התוספת בגובה של כאלף שקל לאנשים עם עיוורון. אותו ציבור נאלץ להסתפק בקצבה שניתנה להם עוד בטרם הכריע בג"ץ בסוגיה. מדובר בסכום קטן באופן משמעותי. אי־העברת הקצבאות ממשיכה את האפליה שממנה סובלים אנשים עם עיוורון, שניידותם נפגעת על בסיס יומי בשל היעדר קצבת ניידות התואמת את צורכיהם. לנזקים אלה מתווספות ההשלכות הנפשיות הקשות של בדידות וניתוק מהחברה. אנשים אלה לא מסוגלים להמתין יותר".

מנכ''ל המרכז לעיוור, נתי ביאליסטוק-כהן (צילום: אדם רוזנברג)מנכ''ל המרכז לעיוור, נתי ביאליסטוק-כהן (צילום: אדם רוזנברג)

מנכ"ל המרכז לעיוור נתי ביאליסטוק כהן הוסיף בזעם: "מדובר בזלזול בהחלטת בית המשפט העליון ובאוכלוסיית האנשים עם עיוורון ולקויות ראייה". במכתב שנשלח לשרים מציין פרקליטם של כבדי הראייה עו"ד רנאטו יאראק כי בהתאם לפסק הדין שניתן, על שר הרווחה להורות מיידית על העלאת קצבת הניידות, "ככתבו וכלשונו של פסק הדין".

פסק הדין ניתן כאמור בסוף חודש מאי האחרון. שלושה שופטים שדנו בעתירה פסקו כי קצבאותיהם של אנשים עם עיוורון הזכאים לדמי ליווי יושוו לקצבאותיהם של נכי גפיים תחתונות ללא רכב. מדובר בתוספת של כאלף שקל בחודש לקצבאותיהם של כ־8,000 לקויי ראייה. זאת בשורה משמעותית עבור אלפי אנשים שאינם מסוגלים להתנייד לבדם וזקוקים למלווה.

ממשרד העבודה והרווחה נמסר: "מיד לאחר פסיקת בג"ץ הנחה שר העבודה והרווחה איציק שמולי את הגורמים המקצועיים לעדכן לאלתר את דמי הליווי לעיוורים. כמו כן, בסיכום עם משרד האוצר ישולם ההפרש רטרואקטיבית לשנת 2018 לאחר אישור תקציב המדינה".