77% מהנשואים בגילאי העבודה העיקריים (64-25) סבורים ששני בני הזוג צריכים לתרום להכנסות משק הבית, כך עולה מהסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2019.

עוד עולה מן הסקר, כי בקרב בני הזוג הנשואים ששניהם עובדים, 75% מסכימים כי "בני זוג שעובדים צריכים לשאת באופן שווה בעבודות הבית".

בקרב הזוגות הנשואים שעובדים, חלק גדול מעבודות הבית, כגון כביסה (67%), בישול (59%) וניקיון (56%) נעשות בעיקר על ידי הנשים, בנוסף להשתתפותן בפרנסת המשפחה. לעומת זאת, רוב הגברים (80%) אחראים בלעדית על התיקונים בבית.

עוד עולה מהסקר, כי רוב הזוגות הנשואים (57%) עורכים יחדיו רכישות של מוצרים, שאינם דברי מזון (ביגוד, ריהוט וציוד לבית). אצל 20% מהזוגות האישה עורכת את קניית המוצרים הללו ואצל 19% מהזוגות – הגבר.

מהנתונים עולה עוד כי אצל 36% מהנשואים שני בני הזוג מטפלים בעניינים כספיים. אצל 45% הגבר מטפל בנושאים הכספיים ואצל 18% בלבד – האישה. 3% דיווחו שהם נעזרים בבן משפחה או אדם אחר בטיפול בעיינים הכספיים.

38% מהמשתתפים בסקר, השיבו שאינם מרוצים מהאיזון בין הזמן שהם מקדישים לעבודה, לבין היבטים אחרים בחייהם, כאשר שיעור הגברים והנשים היה דומה.

29% מההורים לילדים דיווחו, כי אינם מקדישים מספיק זמן לילדים – 36% בקרב הגברים ו-24% בקרב הנשים.

משפחה אוכלת ביחד (צילום: אינגאימג')משפחה אוכלת ביחד (צילום: אינגאימג')

עוד עולה מהסקר, כי גברים ונשים מסכימים בשיעורים גבוהים יחסית, כי בני הזוג שעובדים צריכים לשאת באופן שווה בעבודות הבית (73% ו-74% בהתאמה). מהפילוח עולה, כי השיעור דומה בקרב הזוגות הנשואים ששניהם עובדים. עם זאת, שיעורי הסכמה נמוכים יותר קיימים בקרב ערבים (60%) ובקרב האוכלוסייה החרדית (46%).

עוד עולה מנתוני הסקר, כי 15% בלבד מהמועסקים "מרוצים מאוד" מהאיזון בין עבודה לתחומים אחרים בחייהם, 46% נוספים "מרוצים" ו-38% "לא כל כך מרוצים" או "לא מרוצים בכלל" מהאיזון עבודה-חיים.

40% מהמועסקים שיש להם ילדים עד גיל 17, מתקשים על פי הסקר לתפקד כמשפחה בשל מחוייבות לעבודה לעיתים קרובות או מידי פעם: 42% מהגברים ו-37% מהנשים.

20% מבני 20 ומעלה שיש להם ילדים דיווחו כי הם אינם מקדישים מספיק זמן לילדיהם. יהודים מרגישים כך יותר מערבים – 31% לעומת 18% בהתאמה. עוד עולה מהנתונים, כי מועסקים מרגישים כך יותר מאלה שאינם בכוח העבודה – 35% לעומת 17% בהתאמה.

בקרב היהודים שעובדים, 43% מהגברים מרגישים שאינם מקדישים מספיק זמן לילדים וכך גם בקרב 30% מהנשים.

כמו כן, 33% מהגברים דיווחו, כי אינם מקדישים מספיק זמן לבת הזוגו-28% מהנשים דיווחו אין אינם מקדישות מספיק זמן לבני הזוג.

38% מהמועסקים דיווחו שאינם מקדישים מספיק זמן לבן-בת הזוג. יהודים דיווחו על כך בשיעור גבוה יותר מהערבים – 34%17% בהתאמה.

בקרב היהודים שעובדים, 42% מהגברים מרגישים שאינם מקדישים מספיק זמן לבת הזוג ו-38% מהנשים דיווחו שאינן מקדישות מספיק זמן לבן הזוג.

41% מהמשתתפים בסקר הלמ"ס חשו, כי אינם מבלים מספיק זמן במחיצת המשפחה המרוחבת, גברים מרגישים כך בשיעור גבוה יותר מנשים – 43% לעומת 39% בהתאמה. יהודים מרגישים כך בשיעור גבוה יותר מערבים – 42% לעומת 37% בהתאמה.