בסוף שנת 2019 נאמדה האוכלוסייה המוסלמית בישראל בכ-1.636 מיליון בני אדם, המהווים 17.9% מכלל תושבי מדינת ישראל. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (שלישי) נתונים על האוכלוסייה המוסלמית לקראת חג הקורבן. בלמ"ס ציינו, שהאוכלוסייה המוסלמית בישראל גדלה במהלך 2019 ב-37 אלף נפש ושיעור הגידול עמד על 2.3%, בדומה לשנת 2018.

שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית היה אשתקד גבוה יותר לעומת האוכלוסייה היהודית שעמד אשתקד על 1.6% ושל הנוצרית – 1.6% והדרוזית – 1.3%. בירושלים (במזרח העיר) נמצא המספר הגבוה ביותר ביותר של תושבים מוסלמים – 346 אלף, המהווים 21.1% מכלל המוסלמים בישראל ו-36.9% מכלל תושבי העיר.

עוד עולה מהנתונים כי כמחצית מהאוכלוסייה המוסלמית מתגוררת בצפון הארץ – 35.2% במחוז הצפון ו-13.7% במחוז חיפה. 17.1% גרים במחוז דרום, 10.3% במחוז המרכז ו-1.2% במחוז תל אביב. המספר הגבוה של מוסלמים מתגורר כאמור במזרח ירושלים – 345.8 אלף. ברהט מתגוררים 71.3 אלף מוסלמים, באום אל פאחם – 56 אלף, בנצרת – 55.6 אלף, בטייבה – 43.9 אלף, בטמרה – 34.3 אלף, בסחנין – 30.1 אלף, בבאקה אל גרביה – 29.9 אלף, בטירה – 26.5 אלף ובשפרעם – 25.8 אלף.

מוסלמים מתפללים מחוץ לשער שכם (צילום: מרק ישראל סלם)מוסלמים מתפללים מחוץ לשער שכם (צילום: מרק ישראל סלם)

כמו כן, נתוני הלמ"ס מצביעים על כך שהאוכלוסייה המוסלמית בישראל היא צעירה יחסית, כאשר שיעור הילדים בגילאי 14-0 עומד על 33.4% ושיעור בני 65 ומעלה נמוך משמעותית – 4.3%.

בשנת 2018 גיל הנישואין הממוצע של חתנים מוסלמים שנישאו לראשונה היה 26.5 ושל כלות מוסלמיות שנישאו לראשונה – 22.6, נמוך ביחס לבני ובנות דתות אחרות במדינה.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית ירד מ-3.20 ילדים לאישה בשנת 2018 - ל-3.16 ילדים לאישה ב-2019. זאת, לעומת 3.09 ילדים לאישה יהודיה, 1.80 לאישה נוצריה ו-2.02 לאישה דרוזית.

עוד עולה מהנתונים, כי 63.4% מהניגשים לבחינות הבגרות בחינוך הערבי ב-2019, היו זכאים לתעודת בגרות, לעומת 80.2% בחינוך העברי. שיעור המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל (בשנת הלימודים 2019-2018) הגיע ל-10%, לעומת 6.7% לפני חמש שנים. עם זאת, גם כעת שיעורם היחסי של המוסלמים שקיבלו תארים נמוך משמעותית לעומת חלקם היחסי של גילאי 32-22 באוכלוסיית ישראל – 20%.

הנוסף, מתברר כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בשנת 2019 בקרב מוסלמים בני 15 ומעלה עמד על 43% - 59% בקרב גברים ו-26.8% בקרב נשים.

עוד עולה מהנתונים, כי ל-50.8% ממשקי בית מוסלמיים יש מחשב, לעומת 81% ממשקי הבית היהודיים ול-49.7% מהם יש מנוי לאינטרנט (לעומת 78.5% ממשקי הבית היהודיים).

בשנת 2019 היו רשומים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כ-307 אלף מוסלמים, שיעור של כ-188 לאלף נפש, לעומת שיעור של 109 לאלף נפש בקרב יהודים. בשנת 2018, 30.1% (7,800) מהעומדים לדין במשפטים פליליים, שהם תושבי ישראל, היו מוסלמים.