בסוף שנת 2019 היו בישראל כ-167 אלף עובדים מחו"ל, אך רק כ-118 אלף מתוכם נכנסו לארץ באשרות עבודה, בעוד שכ-48 אלף נכנסו באשרת תייר. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (ראשון) נתונים על העובדים הזרים בישראל.

בלמ"ס טוענים, כי מספר העובדים מחו"ל אשתקד גדל בכ-3,000 לעומת שנת 2018, בעוד שמספר המסתננים ירד בכ-3,000 (31 אלף לעומת 34 אלף ב-2018).

עוד עולה מהנתונים, כי אשתקד נכנסו לישראל 68.4 אלף עובדים מחו"ל (אזרחים זרים) באשרת עבודה, לעומת 65.8 אלף בשנת 2018. כ-93% מאלה שנכנסים באשרת עבודה, יוצאים מהארץ תוך חמש שנים.

במהלך 2019 יצאו מישראל 61.5 אלף עובדים מחו"ל שנכנסו באשרות עבודה, לעומת 57.4 אלף ב-2018. כ-67% מאלו שנכנסו באשרת עבודה אשתקד הגיעו ממדינות אסיה וכ-30% ממדינות אירופה.

ארצות האזרחות העיקריות של העובדים הנכנסים לארץ אשתקד היו מדינות חבר העמים – 23%, הפיליפינים – 14%, תאילנד – 13%, הודו – 13%, סין – 9% וסרי לנקה – 3%.

מפילוח המסתננים השוהים בישראל עולה, כי רובם מאריתריאה – 71%, בעוד ששיעור המסתננים מסודאן עמד על כ-20%.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי שיעור הגברים מתוך סך הנכנסים לישראל בשנים 2019-2003, שנכנסו באשרת עבודה ושעדיין לא נרשמה להם יציאה מהארץ אשתקד עמד על כ-51%.

מהפילוח עולה, כי שיעור הגברים בקרב הנכנסים מטורקיה, סין ותאילנד היה גבוה במיוחד (100%, 99% ו-96% בהתאמה). רוב העובדים ממדינות אלו מועסקים בענפי הבנייה והחקלאות.

לעומת זאת, חלקן של הנשים מסך הנכנסים מנפאל ומהפיליפינים היה גבוה במיוחד – 82% ו-84% בהתאמה ורובן מועסקות בסיעוד.

עוד עולה מהנתונים, כי כ-77% מאוכלוסיית העובדים מחו"ל שנכנסו לישראל הגיעו ממדינות חבר העמים.