ירידה בהיקף הנישואין ועלייה בשיעור הרווקים והרווקות בישראל, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שני) לרגל ט"ו באב, שיחול ביום רביעי. 49,410 זוגות התחתנו בישראל במהלך שנת 2018 במוסדות דת המורשים לערוך נישואין, כ-70% יהודים – 34,473 זוגות, 13,138 מוסלמים, 985 דרוזים ו-785 נוצרים.

שיעור הנישואין נמצא במגמת ירידה במהלך השנים. בעוד שבשנת 1985 השיעור עמד על 6.9 לאלף (6.7 בקרב היהודים) – אשתקד השיעור עמד על 5.6 לאלף בכלל האוכלוסייה (5.2 בקרב היהודים). בלמ"ס ציינו, שכתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה שיעור הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגילאי 49-45 – מ-3% בסוף שנת 1970 ל-12% בסוף 2018. שיעור הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגילאי 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-10% בהתאמה.

עוד עולה מהנתונים, כי הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.3 שנים (27.5 בקרב היהודים). לעומת זאת, בשנת 1970 הממוצע בקרב החתנים היה נמוך משמעותית – 25 שנים, הן בקרב היהודים והן בקרב כלל האוכלוסייה. גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 24.9 שנים (25.7 בקרב היהודיות), בעוד שבשנת 1970 הגיל הממוצע היה נמוך משמעותית ועמד על 21.7 שנים (21.8 בקרב הכלות היהודיות).

עוד עולה מהנתונים, שבמקביל לירידה בשיעור הנישואין בקרב יהודים בישראל, חלה עלייה בשיעור הזוגות החיים ביחד (מגורים משותפים של בני זוג שאינם נשואים זה לזה). שיעור הצעירים היהודים בגילאי 34-18 שגרו במגורי יחד עלה מ-2% בשנת 2000 ל-6% בשנת 2018.

בשנת 2018, אצל 68% מבני הזוג היהודים שנישאו, החתן היה מבוגר יותר מהכלה, בעוד שבקרב המוסלמים השיעור היה גבוה משמעותית – 87%. אצל 15% מהזוגות היהודים ו-6% מהזוגות המוסלמים הכלה היתה מבוגרת יותר מהחתן ואצל 17% מהזוגות היהודים ו-7% מהזוגות המוסלמים לא היה פער בגילאים. 

מפילוח הנתונים גם עולה, כי בקרב 77% מהזוגות היהודים שנישאו לראשונה פער הגילאים היה עד שלוש שנים, לעומת 45% בקרב הזוגות המוסלמים. בקרב בני זוג מוסלמים נפוץ יותר שהחתן מבוגר באופן משמעותי מהכלה, כאשר ב-55% מהזוגות שנישאו החתן היה מבוגר מהכלה בארבע שנים ויותר, לעומת 22% בזוגות היהודים.

מהפילוח לפי ערים עולה, כי תל אביב, רמת גן וגבעתיים מאופיינות בשיעור גבוה של רווקים ורווקות בקרב בני 49-45, ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. לעומת זאת, יישובים חרדיים, כמו מודיעין עילית, ביתר עילית ואלעד, מאופיינים בשיעור רווקים נמוך מאוד בקבוצת גיל זו. שיעור הרווקים בגילאי 49-45 ברמת גן עמד בסוף 2018 על 22.2% ושיעור הרווקות – 21.1%. בגבעתיים עמד שיעור הרווקים באותם גילאים על 21.4% ושיעור הרווקות – 22.6%. בתל אביב עמד שיעור הרווקים באותם גילאים על 30.6% ושיעור הרווקות – 26.9%. במודיעין עילית שיעור הרווקים בגילאי 49-45 עמד על 0.1% והרווקות – 0.3%, בבית עילית שיעור הרווקים באותם גילאים היה 1.2% והרווקות – 0.3% ובאלעד, עמד שיעור הרווקים על 1.7% והרווקות – 0.3%.

בקרב גילאי 29-25, "בירת הרווקים" הבלתי מעורערת הייתה תל אביב, עם שיעור של 85.3%, בעוד שבמודיעין עילית עמד שיעור הרווקים באותם גילאים על 7.2% בלבד. 

בלמ"ס ציינו עוד, שכתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, שיעור הרווקים בקרב הגברים היהודיים בגילאי 29-25 עלה מ-28% בסוף שנת 1970 ל-62% בסוף 2018. שיעור הרווקות בקרב הנשים היהודיות בגילאי 29-25 עלה בתקופה המקבילה ב-13%, ל-47% בהתאמה. בשנת 2018 דווחו למרשם האוכלוסין 9,021 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.

מהסקר החברתי של הלמ"ס עולה, כי נשואים מרוצים מחייהם בשיעורים גבוהים יותר מאלה שאינם נשואים. בקרב בני 44-20 מהנשואים השיבו 46% שהם מרוצים מאוד מחייהם, לעומת 37% מאלה שאינם נשואים. בגילאי הביניים 64-45, הפער אף מתרחב – 39% מהנשואים מרוצים מאוד לעומת 22% מאלה שאינם נשואים. בקרב בני 65 ומעלה – 33% מהנשואים מרוצים מאוד מחייהם, לעומת 23% מאלה שאינם נשואים.