הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שני) נתונים לפיהם נרשמה עלייה בשיעור האבטלה במשק. שיעור הבלתי מועסקים עלה בחודש יולי בכחצי אחוז. מפילוח הנתונים עולה, כי שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד ביולי על 5.1%, לעומת 4.7% בחודש הקודם.

בלמ"ס ציינו עוד, כי שיעור הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים, או סגירת מקום עבודתם בחודשים מרץ-יולי, ביחד עם שיעור הבלתי מועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל הקורונה, עמד על 11.9%, לעומת 11.5% ביוני. 

הלימודים בבתי הספר בישראל מתחדשים (צילום: מרק ישראל סלם)הלימודים בבתי הספר בישראל מתחדשים (צילום: מרק ישראל סלם)

הלמ"ס פרסמה גם נתונים על ההוצאה הלאומית לחינוך, שעלתה ב-2019 בכמעט 2% מאז השנה הקודמת, והסתכמה ב112.6 מיליארד שקלים שהם 8.0% מהתוצר המקומי הגולמי. 

ההוצאה הלאומית לחינוך כוללת את ההוצאה השוטפת בכל מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים בכל הדרגים, מחינוך קדם-יסודי עד להשכלה גבוהה, הוצאות משקי בית לשיעורים פרטיים, ספרי לימוד וכו', וכן הוצאות לבניית מוסדות חינוך חדשים ולרכישת ציוד.

כאמור, בעוד ההוצאה הלאומית לחינוך המשיכה את מגמת העלייה ב-1.9% ב-2019, בהמשך לעלייה של 2.9% בשנת 2018. דווקא ההוצאה הלאומית לחינוך לנפש שמרה על יציבות, לעומת עליות של 0.9% ב-2018 ושל 3.8% ב-2017.

עוד עלה בנתונים כי 20.6% מההוצאה הלאומית לחינוך מומנה על ידי משקי הבית, מלכ"רים פרטיים, תרומות ומענקים. המגזר הממשלתי (הממשלה, הרשויות המקומיות ומוסדות ממשלתיים ללא כוונת רווח) מימן 79.4% מכלל ההוצאה הלאומית לחינוך, אחוז גבוה יותר משנת 2018.