התאוששות בשוק התעופה? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (שלישי) שעד לסגירת השמיים ב-25 בספטמבר, חלה התאוששות ביציאות מישראל לחו"ל. במהלך תקופה זו יצאו 93.9 אלף בני אדם מישראל, לעומת כ-3,000 בלבד באפריל, בעיצומו של הסגר הראשון.

התקופה הנסקרת החלה למעשה ב-18 באוגוסט, אז החל לפעול בנמל התעופה בן גוריון מתווה פתיחת השמים ליציאת ישראלים למדינות שהוגדרו כירוקות ללא צורך בבידוד עם שובם לארץ. תוך זמן קצר מההודעה על פתיחת השמיים נרשם כאמור גידול משמעותי במספר היוצאים.

למרות העלייה המשמעותית, הנתונים עדיין רחוקים מאוד לעומת אשתקד, כאשר בספטמבר 2019 מספר היוצאים מישראל היה גבוה פי-10 ועמד על כ-929 אלף יציאות. למרות פתיחת השמים ליציאות למדינות ירוקות, לא חודשה התיירות מחו"ל לישראל והדבר ניכר במספרים הנמוכים של היוצאים.

נתניהו ומירי רגב בנתב"ג. צילום: איתי בן און - לע"מ

מפילוח הנתונים בספטמבר עולה, כי כל היציאות מישראל היו בדרך האוויר. אשתקד עמד מספר היוצאים בדרך האוויר על 845.7 אלף. בלמ"ס ציינו עוד, כי באוגוסט נרשמו 54.7 אלף יציאות לחו"ל, בעקבות המתווה החדש, שנמשך גם לחודש ספטמבר.

עוד מלמדים הנתונים כי מתוך 93.9 אלף היציאות לחו"ל, 4,800 היו של אזרחים ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לארץ לביקורי מולדת. הנתונים אף מראים כי במהלך ספטמבר נכנסו לישראל 15.6 אלף מבקרים, לעומת 436.5 אלף בחודש המקביל אשתקד.

יותר מחמישית מאזרחי ישראל מעניקים עזרה לקרוב משפחה

הלמ"ס מפרסם היום גם את הסקר החברתי לשנת 2019 הבודק עזרה לבן משפחה עם מחלה או מוגבלות. מהסקר עולה כי כ-1.2 מיליון בני אדם, המהווים כ-21% מכלל אוכלוסיית ישראל, מעניקים עזרה ללא תמורה כספית לקרוב משפחה עם מחלה או מוגבלות פיזית, שכלית ונפשית, הנמשכת למעלה משישה חודשים. 

בלמ"ס ציינו כי 39% מהמעניקים עזרה, מסייעים ליותר מקרוב משפחה אחד. ב-24% מהמקרים הסיוע הוא בטיפול אישי כגון רחצה, הלבשה ואכילה. עוד עולה מהפילוח כי 16% מהגברים ו-30% מהנשים מסייעים בטיפול אישי. הסקר מצא כי כמחצית מנותני העזרה, עושים זאת עד שבע שעות בשבוע והיתר עוזרים יותר משבע שעות, או במספר שעות לא קבוע. עם זאת, 5% בלבד עוזרים מידי יום במהלך כל היום.

20% מהגברים ו-23% מהנשים עוזרים לבן משפחה. שיעור הסיוע בקרב היהודים עומד על 23%, לעומת 15% בקרב הערבים. בקרב היהודים, שיעור החרדים הנותנים עזרה לקרוב משפחה הוא הגבוה ביותר ועומד על 34%. בקרב הדתיים 26% נותנים עזרה, בקרב המסורתיים – 22% ובקרב החילוניים – 20%. בלמ"ס ציינו עוד כי 17% מאלה שלא נולדו להם ילדים נותנים עזרה לקרוב משפחה, לעומת 25% מאלה שנולדו להם חמישה ילדים ויותר. 22% מקרב המועסקים במשק נותנים עזרה לבן משפחה - שיעור דומה כמו בקרב הבלתי מועסקים. 

13% מהמועסקים הנותנים עזרה, דיווחו על פגיעה בעבודה עקב מתן הסיוע – 44% מהם הפסידו ימי עבודה ו-46% נוספים הפסידו שעות עבודה או שנאלצו לצמצם את היקף המשרה. 30% מנותני העזרה לבן משפחה אינם מצליחים לכסות את הוצאותיהם החודשיות (בדומה ליתר האוכלוסיה) ו-36% אינם מרוצים ממצבם הכלכלי. 29% מנותני העזרה חשו, כי מתן הסיוע מכביד עליהם – 9% במידה רבה ו-20% במידה מסויימת. בלמ"ס ציינו, כי ניכר שנשים חשות יותר מגברים, כאשר כ-34% מהן דיווחו שהטיפול מכביד עליהן, לעומת 23% מהגברים.

13% מנותני העזרה לבן משפחה מעריכים את בריאותם כ"לא כל כך טוב", או "בכלל לא טוב". מרבית העוזרים (62%) צורכים תרופות במרשם רופא וכמחציתם (49%) נזקקו בשנה האחרונה לטיפול רפואי. 48% מכלל נותני העזרה, העניקו אותה להורה, 15% לאח או אחות, 9% לבנם או לבתם, 7% לסבא או סבתא ו-6% לבן או בת זוג.

45% מהנותנים עזרה לקרוב משפחה, מסייעים לו בשל קשיים הנובעים מגיל מבוגר, 36% - בשל קשיים בתפקוד פיזי או בדידות הנובעים מגיל מבוגר ו-14% - עקב קשיים בתפקוד המנטאלי או הקוגנטיבי. 22% נותנים עזרה לקרוב עם מחלה או בעיה בריאותית, 14% בשל נכות או מוגבלות שאינה תוצאה של גיל ו-13% עקב מוגבלות נפשית, תקשורתית, או שכלית-התפתחותית. שכיחות מתן העזרה לבן משפחה עולה עם הגיל. 15% מבני 24-20 נותנים סיוע, לעומת 32% מבני 59-55. לעומת זאת, בגילאי 65 ומעלה יורד השיעור של מתן העזרה ל-11% בקרב בני 75 ומעלה.