בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע בהחלטה תקדימית כי רשות מקומית רשאית להגביל כניסת מבקרים לפארקים ולגנים ציבוריים בשטחה ואף לסגור אותם לחלוטין, אם היא חוששת לבריאות הציבור, גם אם המדינה מאפשרת את פתיחתם.

בעתירה שהוגשה בסוף חודש יולי נגד ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, עיריית רמת גן והמדינה, נטען כי יש להורות על פתיחת פארק דוד שבשכונת מרום נווה, הגובל בעיר בני ברק, ואין להגביל את הכניסה אליו. בית המשפט דחה את טענות העותרים לכך שהסגירה נועדה להגביל כניסת חרדים מהעיר השכנה, וקיבל את עמדת עיריית רמת גן, שלפיה ההחלטה נועדה לשמור על בריאות הציבור, לנוכח החשש מהתקהלות. 

"חלק מהחובות החלות על ראש העירייה הוא לדאוג לשמירות הבריאות של תושבי עירו", נימקה השופטת סתר נחליאלי חיאט את החלטתה. "דווקא הימנעות מנקיטת פעולות ומיישום המלצות המומחים היא זו שמהווה מחדל". עוד ציינה השופטת כי לא הוצגו בפניה ראיות לטענת העותרים. 

כמו כן, השופטת ציינה כי היא "שותפה למצוקות התושבים המתגוררים בסביבת הפארק, שנסגר לשעות ארוכות יותר מאלה שהיו נהוגות בשגרה, אבל אין לבלבל את המצוקות שאנו חווים עם הניסיונות הכנים לצמצם את היקף התחלואה". על העותרים הוטלו גם הוצאות משפט בסך 10,000 שקל.