בסוף שנת 2019 חיו בישראל 3.011 מיליון ילדים בגילאי 17-0, שהיוו כ-33% מאוכלוסיית המדינה - כך מסרה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים לרגל יום הילד הבינלאומי, שיחול ביום שישי.

מפילוח הנתונים עולה כי כ-2.173 מיליון מהילדים הם יהודים (72.2%), 735 אלף ילדים הם ערבים (24.4%) ועוד 103 אלף ילדים (3.4%) שסווגו כאחרים (נוצרים לא ערבים ובלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין).

בירושלים, חלקם של היחסי של הילדים באוכלוסייה היווה בסוף 2019 כ-39%, בעוד שבחיפה ובתל אביב חלקם של הילדים היה פחות מרבע מאוכלוסיית העיר (23% ו-21% בהתאמה). 

כמחצית מהילדים בישראל חיים במרכז הארץ: 697.4 אלף ילדים מתגוררים במחוז המרכז, 390 אלף במחוז תל אביב ו-466.8 אלף במחוז ירושלים. אחוז הילדים הגבוה ביותר מתוך כלל האוכלוסייה היה באזור יהודה והשומרון (48.1%).

מספר הילדים עד גיל 17 למשק בית היה 2.43 בממוצע ברמה הארצית. בערים הגדולות, המונות למעלה מ-100 אלף תושבים, מספר הילדים הממוצע הגבוה ביותר היה בבית שמש - 3.69, בבני ברק – 3.47 ובירושלים – 2.93. לעומת זאת, ברמת גן נמצא הממוצע הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.87.

כ-92% מהילדים גרו עם שני ההורים והיתר גרו עם הורה אחד בלבד, כאשר רוב הילדים שגרו במשפחה חד הורית התגוררו עם אימם (88%). בלמ"ס ציינו עוד, כי במהלך 2019 נולדו בישראל 182,06 ילודים ושיעור הפריון הכולל של הנשים בישראל נאמד ב-3.01 ילדים בממוצע לאישה.

במהלך 2018 נישאו בישראל 518 נערות עד גיל 17 וכ-92% מהן היו מוסלמיות. אשתקד מספר הנערות עד גיל 17 שילדו נותר דומה לשנה שלפניה והוא עמד על 235 נערות, מתוכן 193 מוסלמיות ו-36 יהודיות. לכ-9% מהנערות הייתה זו הלידה השנייה.

עוד עולה מהנתונים, כי 6.6% מכלל הילדים עד גיל 17 (כ-187 אלף) חיו אשתקד במשקי בית ללא מועסקים – 4.3% באוכלוסייה היהודית ו-14% באוכלוסייה הערבית. בשנת הלימודים תשע"ט (2019-2018) ובמעבר לשנת הלימודים 2020-2019 עמד שיעור נשירת התלמידים בכיתות ז'-י"ב על 2.3%.

2,643 בני נוער בגילאי 17-12 למדו אשתקד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. מרביתם (88.1%) היו יהודים. 83.7% מהלומדים לתואר אקדמי למדו מקצוע בתחומי המדעים וההנדסה.

בשנים 2018-2017 נפתחו 9,207 תיקים פליליים נגד ילדים עד גיל 18 תיקים פליליים – שיעור של 8.8 לאלף בני נוער בגילאים האלו. 91.6% מהתיקים הפליליים שנפתחו היו נגד בנים.

עוד עולה מהנתונים, כי בינואר-ספטמבר נפגעו 1,271 ילדים בגילאי 14-0 בתאונות דרכים והם היוו 9.7% מהנפגעים. במספר הילדים שנפגעו חלה ירידה של 41.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אולם מחודש מרץ, כאשר פרץ משבר הקורונה, פחתה בחלק מהחודשים משמעותית התנועה בכבישים.

בלמ"ס ציינו עוד, כי ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים הייתה אשתקד גבוהה פי-1.3 מההכנסה למשק בית ללא ילדים (20,072 שקל לחודש ו-15,014 שקל לחודש בהתאמה).