במשך עשרות שנים טוענים תושבי דרום תל אביב על הזנחה מצד העירייה ואפלייתם לעומת תושבי צפון העיר. בניסיון לשנות את המצב הקיים, מתפרסם כעת דוח של אוניברסיטת תל אביב, שמציע שורה של צעדים לשיקום ופיתוח האזור, כאשר בין היתר מוצע לסגור את התחנה המרכזית החדשה ולהעתיקה למקום אחר. עוד ממליצים מחברי הדוח כי יקודמו תוכנית לדיור חברתי והכרה עירונית בצורכי האוכלוסייה הזרה במקום.

ראש הממשלה בסיור בדרום תל אביב

ההמלצות בתוכנית מבוססות על עשרות ראיונות עם אנשי מקצוע ותושבים, והן מכוונות אל הממשלה, ואל עיריית תל אביב־יפו. הדוח נכתב על ידי מרכז הגר למחקר ופיתוח דיור חברתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ותנועת "אחותי" למען נשים בישראל. בדוח מחבריו מצביעים על כשלים רבים של עיריית תל אביב־יפו בטיפול ופיתוח השכונות "החורגות" בדרומה של העיר, בהן נווה שאנן, שפירא והתקווה. על פי הדוח, שכונות אלה הפכו בשנים האחרונות לאזורים המרכזיים שבהם מתגוררות קהילות מבקשי מקלט, ומבלי שנעשתה הכנה מתאימה של תשתיות פיזיות וסוציאליות לקליטת אוכלוסייה זו, שלה רקע וצרכים מורכבים. 

מחברי הדוח מציעים בין היתר קידום תוכנית כוללת לשדרוג המרחב הציבורי ברחובות הראשיים ובאזורים הסמוכים לתחנה המרכזית החדשה ולתחנת רכבת ההגנה, נטיעת עצים והוצאת צווי גינון ביחס למגרשים פרטיים ריקים ופיתוחם כמרחבים פתוחים איכותיים. ובטווח הארוך: לערוך ולעדכן תוכניות אב שכונתיות, ולהגדיל את היקף השטחים הציבוריים ובפרט השטחים הפתוחים המוצעים בתוכניות בניין עיר חדשות.

כמו כן, לשלב את האוכלוסייה הזרה, הכרה עירונית באוכלוסייה הזרה ובצרכיה הייחודיים, להעניק להם שירותי בריאות ורווחה, לחדול מנקיטת אמצעים להדרתם משוק העבודה, ולעודד קליטת מבקשי מקלט ביישובים ובשכונות בחתך סוציו־אקונומי גבוה יחסית. עו"ד אורי אטינגר ועו"ד מתן רבינוביץ ממרכז הגר הדגישו כי "מדובר במתווה פעולה ראשון מסוגו לשיקום דרום תל אביב. התוכנית המצורפת מישירה מבט לבעיות ולאתגרים החברתיים והפיזיים בשכונות דרום תל אביב".

לאחרונה, השרה אורלי לוי אבקסיס אף סיירה בדרום תל אביב יחד עם ארגוני המגזר השלישי, והחלה בהנעת תהליך וגיבוש תכנית למודל "דיור תחילה" לחסרי בית. היא התחייבה לעמותות כי תהיה מעורבת ככל הניתן בתהליכים קהילתיים ותהליכי תכנון לטובת התושבים.

מעיריית תל אביב-יפו נמסר בתגובה: "הדו"ח הועבר למספר גורמים בעיריית תל אביב-יפו. חלק מההצעות המפורטות בו נמצאות ממילא בשלבים שונים של תהליכי יישום, חלקן אינן ישימות, חלקן כלל אינן בסמכות מקומית וחלק אולי ייבחנו בעתיד. נדגיש כי שכונות נווה שאנן, שפירא והתקווה נמצאות בליבת העשייה העירונית עם מאות פרויקטים בתחומי חינוך, רווחה, קהילה ותשתיות. בנוסף, העירייה מבצעת שיתופי ציבור באופן תדיר, והציבור – לרבות עמותות שונות – מוזמן להשתתף, להתייחס ולהביע הצעות לשיפור".