סקר ביטחון אישי לשנת 2019 על אודות נשים נפגעות עבירה, פורסם היום (שלישי), לרגל יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים. הנתונים נאספים מדי שנה, והסקר משמש למדידת היפגעות מהעבריינות המדווחת והלא מדווחת למשטרה. בשנה זו, כ-22 אלף נשים (26.4% מכלל הנשים שנפגעו מעבירת אלימות בפרט), נפגעו מאלימות פיזית

מהסקר עולה כי כ-339 אלף נשים בנות 20 ומעלה, בשנת 2019, נפגעו מעבירות שונות (11.7% מכלל הנשים). בשנה זו, העבירות הנפוצות ביותר מבין העבירות שנחקרו בקרב הנשים היו: הטרדה מינית (4.2%), עבירה מקוונת (3.6%), גנבה (2.9%), אלימות או איום באלימות (2.8%), עבירת מין (0.3%).

סקר ביטחון אישי לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)סקר ביטחון אישי לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)


ברוב סוגי העבירות, שיעור ההיפגעות גבוה יותר בקרב הנשים הצעירות בנות 34-20. מממצאי הסקר, עולה כי מרבית הנפגעות מהטרדה מינית הן צעירות בנות 34-20 (8.7% מאוכלוסיית הנשים בקבוצת גיל זו), כמעט פי 4 מהנשים בנות 35 ומעלה (2.2%). בנוסף, גם בעבירות אלימות ואיום באלימות נשים צעירות בנות.

בתרשים 1, בעבירות מקוונות, גנבה, אלימות או איום באלימות שיעור ההיפגעות באוכלוסייה גבוה יותר בקרב הגברים מאשר בקרב הנשים. מעבירת הטרדות מיניות ועבירות מין נפגעות בעיקר נשים. בשנת 2019 נפגעו 4.2% מהנשים ו-0.6% מהגברים מהטרדה מינית. מעבירות מין נפגעות 0.3% מהנשים ובסך הכל 0.1% מסך האוכלוסייה מעל גיל 20. שיעור הגברים שנפגע מעבירות מין אינו ניתן לפרסום עקב טעות דגימה הגבוהה מ-30%.

סקר ביטחון אישי לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)סקר ביטחון אישי לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)


בשנת 2019 כ-22 אלף נשים (26.4% מכלל הנשים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) וכ-33 אלף גברים (30.3% מכלל הגברים שנפגעו מעבירת אלימות פרט) נפגעו מאלימות פיזית. 22.4% מהנשים שנפגעות מאלימות פיזית, דיווחו למשטרה על הפגיעה. אחוז זה גבוה מעט מאחוז הדיווח למשטרה בקרב הגברים - 20.1%.

סקר ביטחון אישי לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)סקר ביטחון אישי לשנת 2019 (צילום: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)


בסקר נבחנת גם תחושת הביטחון האישי של גברים ונשים ללכת לבד בשעות החשכה באזור מגוריהם. במקרה זה, נמצא כי נשים מרגישות פחות בטוחות ללכת לבד באזור מגוריהן בשעות החשיכה בהשוואה לגברים (79.6% לעומת 91.7%, בהתאמה). תחושת הביטחון האישי בקרב הנשים נמוכה בכל אחת מקבוצות הגיל, בהשוואה לקבוצות הגיל המתאימות בקרב הגברים.