הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) את מדדי איכות חיים בערים הגדולות לשנת 2019. בכל המדדים, יחס הגבוה מ-1 מצביע על איכות חיים טובה יותר בהשוואה לממוצע הארצי. לעומת זאת, יחס שבין 0 ל-1 מצביע על איכות חיים פחות טובה בהשוואה לממוצע הארצי.

מבין 16 הערים הגדולות, כפר סבא היא העיר המובילה לשנה המדוברת במדד איכות החיים. המדדים שבהם כפר סבא מובילה כוללים: תוחלת חיים, מועסקים שתפקידם תואם את תחום לימודיהם, צפיפות דיור, שביעות רצון מאזור המגורים, שביעות רצון מהדירה, שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים, שביעות רצון מהמצב הכלכלי, שימוש באינטרנט ושיעור המועסקים הנמוך ביותר במשרה חלקית שלא מרצון.

במקום השני נמצאת רמת גן, בה מצבם של 35 מדדי איכות חיים טוב יותר מהממוצע הארצי, והיא מובילה באחוז פסולת שהועברה למחזור ובאחוז תחושת האפליה הנמוך ביותר.

במקום השלישי מדורגת רחובות, בה מצבם של 27 מדדי איכות חיים טוב יותר מהממוצע הארצי, והיא מובילה באחוז המועסקים שחשים שתפקידם מאפשר קידום. 

תל אביב-יפו מדורגת במקום הרביעי: מצבם של 35 מדדי איכות חיים טוב יותר מהממוצע הארצי, והיא מובילה במדדים: שיעור התעסוקה, מועסקים המרוצים מההכנסה, שיעור הזכאות לבגרות, אמון במערכת המשפט, אמון כללי, נגישות למחשב ושימוש בשירותי ממשל מקוונים. 

העיר שדורגה במקום ה-16 והאחרון היא ירושלים, בה מצבם של 16 מדדי איכות חיים טוב יותר מהממוצע הארצי והיא מובילה באחוזים הנמוכים ביותר של תחושת הבדידות ותחושת הדיכאון.