הביטוח הלאומי מפרסם הערב (חמישי) דוח מקוצר ומאוחר מבשנים עברו, של נתוני העוני ואי השיוייון בישראל, בשל עיכוב בהגעת נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עליהם מתבסס הדוח בדרך כלל, בצל הכאוס הכללי בממשלה בשנתיים האחרונות של השיתוק הפוליטי-שלטוני. ובכל זאת, גם מנתוני הדוח השנה אפשר ללמוד כי לצד המשבר הכלכלי-חברתי של השנה האחרונה, גם זו שקדמה לה, 2019, התאפיינה בהידרדרות חברתית באין ממשלה מתפקדת בישראל (נזכיר שהמשבר הפוליטי החל עם פיזור הכנסת ה-20 לפני שנתיים בדיוק). 

לפי הדו"ח, 1,980,309 ישראלים חיים מתחת לקו העוני, נכון לשנה החולפת, על פי אומדן הביטוח הלאומי. מדובר ב- 23% מאזרחי ישראל וב- 31.7% מילדי ישראל. במגזר הערבי 702,832 עניים מהם 346,397 ילדים ובמגזר החרדי 500,396 עניים מהם 296,167 ילדים. באוכלוסייה היהודית עומד שיעור העניים על 17.7% אבל במגזר החרדי לבדו על 49%.

באוכלוסייה הערבית מדובר על 35.8% שחיים בעוני. בקרוב האנשים העובדים בישראל, שאינם נתמכים רק בקצבאות, שיעור העוני עומד על 18.8%, כמעט כל אדם עובד חמישי. 155,279 אזרחים ותיקים בישראל חיים מתחת לקו העוני.

רמת החיים הכללית צנחה – השכירים ניצלו מעוני, העצמאים פחות

מממצאי הדו"ח עולה שרמת החיים של המשפחות בישראל, כפי שהיא נמדדת על פי חציון ההכנסה הכלכלית, ירדה ב-2020 בשיעור ניכר של 22.7% כשהנפגעים העיקריים הם עשירוני מעמד הביניים. בנוסף, נרשמה עלייה משמעותית בשיעור העוני ובאי-שוויון מ-22.4% עניים בישראל ב-2019 ל-23% ב-2020.

אמנם לפי חישוב קו העוני של 2019 עלה מספר העניים בישראל בכחצי אחוז לכאורה, אבל הדוח מדגיש כי בהינתן עוצמתו של המשבר הכלכלי, גם העלייה של ממדי העוני הנמדדת לפי חישוב זה מפתיעה בהיותה מתונה יחסית, והיא ממחישה שוב את החשיבות שהייתה השנה לצעדי החירום שנקטה הממשלה בפריסת רשת ביטחון סוציאלית לשכירים בישראל. שלא במפתיע, שיעורי העוני בקרב אוכלוסיית העצמאים שכלל אינם זכאים לדמי אבטלה מתחילת המשבר, עלו מ-15.3% ל-16.5%.

דמי האבטלה כשלעצמם חילצו 23.6% מהמשפחות מעוני, בהשוואה ל-2% ב-2019. הסיוע בדמות דמי אבטלה לכל מובטלי הקורונה בישראל בעיקר, יצר ירידה מלאכותית מתונה בלבד של 4.4% ברמת החיים שנמדדת רק לפי הכנסה פנויה, אבל בביטוח הלאומי מדגישים: "עדיין מדובר בירידה חריגה בהשוואה לשנים קודמות, שבהן רמת החיים בחישוב זה בדרך כלל עלתה בשיעור של 3%-4% בשנה. ירידה בסדר גודל דומה התרחשה לאחרונה רק ב-2001".

ברקע עיוות הנתונים בשנה האחרונה בשל ההגדלה המשמעותית כל כך של קצבאות הסיוע לאור משבר הקורונה, מדגישים בביטוח הלאומי: "ייתכן מצב שבו גם אנשים שהיו עניים בעבר, לא יוגדרו השנה כעניים, וזאת למרות שהכנסתם לא עלתה ואולי אף ירדה. לדוגמה, מי שחי מתחת, אך קרוב לקו העוני ב-2019 ושהכנסתו ירדה בפחות מ-4.4%, מוצא עצמו מחוץ לקו העוני על אף שמצבו הורע, ותחושת החרפת העוני שלו גדלה".

קו הסיוע של פתחון לב (צילום: פתחון לב)קו הסיוע של פתחון לב (צילום: פתחון לב)


אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב, אמר על נתוני הדוח: "כבר שנים שאנו טוענים כי עוני הוא מכת מדינה שרק הולכת ומתרחבת לקהלים חדשים. על פי הדוח - ירידה של 23% ברמת החיים, משמעותה שהחלק הנמוך של מעמד הביניים התדרדר לעוני, בעוד מה שמרסן את הקטסטרופה הם תשלומי הממשלה. בעתיד הקרוב תשלומי הממשלה יעצרו ואילו הירידה ברמת החיים תישאר".

"נוצר כאן דור חדש של עוני - משפחות נפגעות הקורונה אשר 'נולדו' למעגל העוני בלית ברירה. מאחורי כל מספר, נתון וסטטיסטיקה בדוח נמצא אדם, משפחה ועסק שקרס - עם חלומות רבים וחובות גדולים. על מדינת ישראל להפסיק לספור נתונים ולהתחיל לפעול - אין שום תוכנית למיגור העוני באופק ומדי שנה הדוח מחריף, ללא הבטחה או מטרה מצד הממשלה", הוסיף.