רק מחצית מלקויי השמיעה בישראל מאמינים שמערכת הבריאות מתפקדת היטב: כ-700 אלף בני אדם בישראל, בגילאי 20 ומעלה, מתקשים בשמיעה במידה כלשהיא והם מהווים כ-12% מהאוכלוסייה באותם גילאים. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (שני) נתונים לקראת יום השמיעה הבינלאומי, אשר יחול מחר.

מפילוח הסקר החברתי לשנת 2019, עולה כי כ-14% מהגברים וכ-11% מהנשים מתקשים בשמיעה. לכ-10% (כ-558 אלף) יש קושי מועט ולכ-2.5% (כ-141 אלף) יש קושי רב או שאינם שומעים בכלל.

בלמ"ס ציינו, כי שיעור המתקשים בשמיעה עולה עם הגיל. כ-46% (כ-174 אלף) מבני 75 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהיא ולכ-15% (כ-56 אלף) מבני מבני 75 ומעלה יש קושי רב בשמיעה, או שאינם שומעים בכלל. שיעור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה עמד על 66%, לעומת 79% בקרב שאר האוכלוסייה.

31% מהאנשים עם לקות שמיעה כלשהיא אינם בכוח העבודה, לעומת 19% בקרב שאר האוכלוסייה. לכ-19% מהמועסקים עם לקות שמיעה, בגילאי 64-25 יש סמכות ניהולית בעבודתם, לעומת כ-25% בקרב השאר. 56% מהמועסקים עם לקות שמיעה היו מרוצים מהכנסתם מהעבודה, לעומת 63% בקרב השאר. 71% מהמועסקים עם לקות שמיעה אמרו, כי היו עובדים גם אילו מבחינה כלכלית הם יכלו להרשות לעצמם שלא לעבוד, לעומת 78% מהמועסקים שאינם מתקשים בשמיעה.

חירשים בכיתה  (צילום: באדיבות המכון לקידום החירש)חירשים בכיתה (צילום: באדיבות המכון לקידום החירש)

עוד עולה מהנתונים, כי בכל קבוצות הגיל, בעלי השכלה נמוכה (חסרי תעודת בגרות) גבוה יותר בקרב אנשים עם לקות שמיעה. בגילאי 74-25 שיעור חסרי תעודת בגרות בקרב לקויי השמיעה עמד על כ-41%, לעומת כ-28% בקרב אנשים שאינם מתקשים בשמיעה. לכ-28% מהאנשים עם לקות שמיעה יש תעודה אקדמית, לעומת כ-39% בקרב האנשים שאינם מתקשים בשמיעה.

61% מבני 74-20 עם לקות שמיעה משתמשים במחשב, לעומת 75% מהאנשים ללא לקות שמיעה. 81% משתמשים באינטרנט, לעומת 90% מהאנשים ללא לקות שמיעה ו-78% משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד, לעומת 88% בקרב האנשים ללא לקות שמיעה.

לקויי שמיעה בגילאי 74-20 חשים בדידות לעיתים קרובות יותר מאשר אנשים שאינם לקויי שמיעה – כ-10% לעומת כ-4% בהתאמה. לכ-16% מהאנשים עם לקות שמיעה אין קשרים חברתיים וכ-13% חשים שאין להם למי לפנות בשעת משבר או מוצקה, לעומת 7% ו-6% בהתאמה בקרב האנשים שאינם מתקשים בשמיעה.

כ-64% מהאנשים עם לקות שמיעה נותנים אמון במערכת הבריאות וכ-46% חשים שמערכת הבריאות מתפקדת הייטב, לעומת כ-74% וכ-57% בהתאמה בקרב שאר האוכלוסייה. אנשים עם לקות שמיעה גם פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעתידם. בגילאי 74-20 – כ-84% מלקויי השמיעה מרוצים או מרוצים מאוד מחייהם, לעומת כ-90% בשאר האוכלוסייה. רק כ-41% מהאנשים עם לקות שמיעה בגילאי 74-20 חושבים שחייהם יהיו טובים יותר בעתיד וכ-13% חושבים שחייהם יהיו פחות טובים, לעומת כ-61% וכ-5% בהתאמה בקרב אלה שאינם מתקשים בשמיעה.

בלמ"ס ציינו עוד, כי בשנת 2020 קיבלו 91,604 ילדים גמלת נכה וכ-5.8% מהם קיבלו גמלה בגין ליקויי שמיעה. בשנת הלימודים 2019-2018 למדו במערכת החינוך 6,201 ילדים עם לקות שמיעה, מהם 35.1% ערבים. 72.1% מהתלמידים עם לקות שמיעה למדו בכיתות רגילות – 82.1% בחינוך היסודי, 63.4% בחינוך העל יסודיו-49.5% בחינוך הקדם יסודי. עוד עולה מהנתונים, כי 24.3 אלף מכלל נכי צה"ל זכאים לסל תקשורת.