"אף שאנחנו מצויים במשבר הכלכלי־חברתי החמור בתולדות המדינה, רק מפלגות בודדות מתוך אלה שטרחו לפרסם מצע מתייחסות לנושאים הללו". כך אומר ל"מעריב" מנכ"ל לתת ערן וינטרוב. בלתת ערכו השוואה בין מצעי ארבע מפלגות, שפרסו תוכניות מקיפות לטיפול באוכלוסיות רווחה: תקווה חדשה, יש עתיד, כחול לבן ומרצ. בשאר המפלגות לא נמצאו כלל מצעי בחירות או שלא הייתה בהם התחייבות לטיפול בסוגיות שנבחנו.

בסקירה שערכה מחלקת המחקר של לתת עלה בין היתר כי שלוש מבין ארבע המפלגות מחויבות לתוכנית לאומית לצמצום העוני – ביש עתיד ובכחול לבן מחויבים לדוח הוועדה למלחמה בעוני מיוני 2014, ששם למטרה להגיע לשיעור העוני הממוצע במדינות המפותחות בתוך עשור ומעולם לא יושם במלואו, ובמרצ מתחייבים לגיבוש תוכנית לאומית חדשה למטרה זו.

בכל הנוגע להתייחסות ספציפית לביטחון תזונתי, רק מצע מרצ מציין בהרחבה את הנושא, ובמסגרתו את הצורך ביצירת מענים לתקופת ההתאוששות ממשבר הקורונה, בהם סל מוצרים מפוקח מורחב והתאמת מפעל ההזנה בבתי הספר.

מנכ''ל לתת, ערן וינטרוב (צילום: שלומי מזרחי)מנכ''ל לתת, ערן וינטרוב (צילום: שלומי מזרחי)

כל ארבע המפלגות מתייחסות לנושאי קצבאות, קשישים ותעסוקה. בתקווה חדשה מתחייבים להעלאת קצבת השלמת הכנסה לקשישים ל־4,000 שקל ליחיד ו־6,500 שקל לזוג, ביש עתיד להשוואת קצבאות נכות לשכר מינימום ודמי אבטלה לעצמאים.

במרצ מדברים על העלאת קצבת הילדים ויכולת ההשתכרות למקבלי קצבאות מבלי לפגוע בהכנסתם. בכחול לבן מתחייבים להעלאת קצבת הזקנה והצמדת השלמת ההכנסה לשכר הממוצע. הן תקווה חדשה והן יש עתיד מחויבות לרפורמה בסיעוד.

אלו הן גם ארבע המפלגות היחידות שנמצאו מחויבות לתוכניות ממשיות של הרחבת ההכשרות המקצועיות: ביש עתיד ובכחול לבן בדגש על הגדלת היצע ההכשרות לגברים חרדים ונשים ערביות, בתקווה חדשה מדובר על הפרטת ההכשרות בתמריץ הממשלה, ובמרצ מנגד על סבסוד ממשלתי נרחב של יצירת מקומות עבודה, הכשרות והקמת מעונות יום.

וינטרוב מוסיף כי "הציפייה שלנו היא שכל המפלגות יתחייבו על צעדים לטיפול מיידי במשבר, וכן על יישום תוכנית לאומית לצמצום העוני והפערים החברתיים. הציבור צריך להיות מודע להתחייבויות שהמפלגות השונות נותנות או נמנעות מלתת בנושאים שמעסיקים יותר מכל נושא אחר מאות אלפי משפחות שנמצאות במאבק הישרדותי יומיומי".