שיתוף פעולה מרגש: יהודה משי זהב, חתן פרס ישראל, שיתף פעולה במיזם משותף עם המרכז הלאומי להשתלות לחתימה על כרטיס אדי, כרטיס הסכמה לתרומת איברים.

במסגרת המיזם חתם משי זהב על כרטיס אדי וקרא לאזרחים להצטרף אליו ולהגדיל את מספר החותמים. "כל פעולה שיכולה להציל חיים של אפילו נפש אחת, היא מצווה שאין לה תחליף וגדול שכרה עד מאד", אמר. 

נציין כי ההסכמה לתרומת איברים מותנית לפי דרישות ותנאי ההלכה.