מספר היהודים בעולם עמד אשתקד על כ-14.8 מיליון, בדומה למספרם בשנת 1925. כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים לקראת יום הזיכרון לשואה והגבורה.

בלמ"ס ציינו, כי מספר היהודים בעולם עדיין נמוך יותר, לעומת מספרם בשנת 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, במהלכה נרצחו שישה מיליון יהודים. ערב תקופת השואה והגבורה מספר היהודים היה כ-16.6 מיליון, מתוכם כ-449 אלף בלבד בישראל (3%). בשנת 1948, ערב הקמת מדינת ישראל, מספר היהודים בעולם היה 11.5 מיליון, מתוכם כ-650 אלף בישראל (6%).

עוד עולה מנתוני הלמ"ס לסוף שנת 2019, כי מתוך כ-14.8 מיליון היהודים בעולם, כ-6.8 מיליון חיים בישראל, כ-5.7 מיליון בארה"ב, כ-448 אלף בצרפת, כ-393 אלף בקנדה, כ-292 אלף בבריטניה, כ-180 אלף בארגנטינה, כ-155 אלף ברוסיה, כ-118 אלף בגרמניה ומספר דומה באוסטרליה.

מספר היהודים בישראל עומד על כ-6.8 מיליון (כ-46% מהיהודים בעולם) ומתוכם כ-5.3 מיליון נולדו בארץ וכ-1.5 מיליון בחו"ל – כמיליון באירופה ובאמריקה, כ-289 אלף באפריקה וכ-159 אלף באסיה.