החלטת ממשלה 3661 בעניין "מיצוי זכויות ושיפור המענים לניצולי שואה" התקבלה כבר במרץ 2018, אולם מדוח של המרכז להעצמת האזרח, עולה כי היא עדיין לא יושמה במלואה, שלוש שנים אחרי שהתקבלה.

בין הסעיפים שהממשלה טרם יישמה, נמצאת התוכנית הקריטית לתקצוב רשויות מקומיות לטובת פעילות בקרב ניצולי השואה. לפי דיווח של משרד העבודה והרווחה, תקציב של כעשרה מיליון שקלים הוקצה על ידי המשרד ל־20 רשויות מקומיות ביולי 2018. ב־2019 התקציב עמד על 20 מיליון שקלים, אך הועבר לרשויות המקומיות רק בתחילת חודש יוני.

העיכוב בהעברת תקציב 2019 הוביל לכך שרשויות רבות הקפיאו את פיתוח השירותים במחצית הראשונה של השנה, ועל פי דוח מבקר המדינה משנת 2020 נמצא שבשנים 2019־2020, משרד הרווחה מיצה רק 30% מסך התקציב (30 מיליון שקלים במצטבר), ובשל כך נבצר מניצולים רבים ליהנות משירותי רווחה.

נוסף על כך, הצוות הבין־משרדי שהקימה הממשלה למעקב אחר יישום ההחלטה איננו מקיים פגישות שוטפות, וישנה אי־ודאות לגבי המשך עבודתו. גם דיווח שנתי של צוות השרים לממשלה בנושא הטיפול בניצולי השואה, שהוא חלק מההחלטה, לא הועבר מעולם.

הדוח ציין כי לצד שיפור ניכר במיצוי הזכויות של ניצולי השואה עדיין ישנם ניצולים רבים החיים בעוני, וכלל המאמצים והמשאבים המושקעים בנושא לא מצליחים להוציאם ממצב זה. מחברי הדוח מדגישים: "עולים שני חסמים מרכזיים ביישום ההחלטה - אנמיה ניהולית של הצוות הממשלתי הבין־משרדי שאינו מקיים את חובותיו, וחוסר ביצוע תקציבי מצד משרד הרווחה, שעליו הוטלה המשימה לתקצב את הרשויות המקומיות".

עם זאת, ציינו מחברי הדוח כי בהחלטה קיימים גם סעיפים שיושמו בהצלחה יחסית כמו קידום פרויקט מיצוי זכויות של שורדי שואה ופתרונות לחסמים בירוקרטיים באמצעות שיפור התיאום בין המשרדים הנוגעים לטיפול בניצולים.

מנכ״לית המרכז להעצמת האזרח מיכל ש. צדוק אמרה ל"מעריב": "לצד שיפור במיצוי הזכויות ובתקציבים המושקעים בתמיכה בניצולי השואה, מצבם הכלכלי של חלק גדול מהם, כשליש משורדי השואה החיים בישראל, ממשיך להיות בכי רע. ניצולי שואה רבים חיים את שנותיהם האחרונות בקושי כלכלי וההזדמנות שלנו להעניק להם חיים של כבוד הולכת ואוזלת, מאחר שבכל יום אנו נפרדים מכ־40 מהם בממוצע".

"זה הזמן לפעול ולשפר את המצב העגום הזה. אנו מצפים מרשויות הממשלה להמשיך ולפעול בכל המרץ בצורה שתביא תוצאות ותייצר מציאות אחרת לכלל ניצולי השואה החיים בישראל", הוסיפה צדוק.

מיכל ש. צדוק, מנכ''לית המרכז להעצמת האזרח (צילום: ישראל ש. קדוש)מיכל ש. צדוק, מנכ''לית המרכז להעצמת האזרח (צילום: ישראל ש. קדוש)