בדיוק לפני שנה הושק סקר חדש של החברה להגנת הטבע, בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב והמעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, במטרה למפות את התפוצה והעונתיות של הגחליליות בארץ, מתוך עניין ללמוד על מצבן בישראל ועל הגורמים הפוגעים בהן וכדי לאפשר הגנה על חיפושיות מיוחדות אלה.

בסקר הציבור התבקש לדווח על תצפיות בגחליליות ולציין מהו סוג השטח שבו נראו, האם הפרטים מאירים ואם היה מקור אור בסביבה בעת התצפית. נכון לתחילת ספטמבר התקבל מספר מרשים של 1,330 דיווחים על 6,791 גחליליות.

 דיווחים אלה שימשו בסיס לניתוח התוצאות של תפוצת הגחליליות בארץ והתגלה כי פריסת התצפיות הייתה רחבה, מהחרמון ועד באר שבע, בכל אזורי האקלים הים תיכוני בישראל. ריכוזים גבוהים במיוחד נצפו בכרמל ובהרי ירושלים. רוב הגחליליות נמצאו בשטחים שהוגדרו על ידי המדווחים כשטח טבעי, אולם מספר גדול שלהן נצפה גם בגינות פרטיות.

נירית לביא־אלון, רכזת מדע אזרחי בחברה להגנת הטבע: "שמחנו על ההשתתפות הערה של הציבור בדיווחים, וזה מלמד עד כמה הגחליליות מרגשות ומעניינות את הקהל".