מבקר המדינה מתניהו אנגלמן נשא היום (שני) נאום בכנס לשכת עורכי הדין ואמר כי בהמשך לדוח שפורסם לפני כשבועיים על התמודדות המשטרה עם אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית ובישובים מעורבים, בכוונת משרדו לפתוח בביקורת בנושא אכיפת החוק בערים מעורבות בדגש על האירועים שהתרחשו בעת מבצע "שומר החומות" וכן בתקופות שקדמו לאירועים הללו, כולל היבטי אכיפה בשגרה בערים אלו ובעתות חירום. הנושא ישולב בתכנית העבודה המשרדית.

בנוסף ציין אנגלמן שיבדוק את השירות המוניציפלי הניתן בערים המעורבות ברחבי הארץ, בהיבט של תפקוד הרשויות מחד, והתקצוב והטיפול הממשלתי בערים אלו מאידך.

בהמשך הציג אנגלמן את הביקורות שפורסמו לאחרונה בנושא התמודדות משטרת ישראל עם החזקת אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית ובישובים מעורבים - ביקורת מעקב, ליווי חקירות על ידי הפרקליטות - ליווי משטרתי לחקירות משטרה ואישור תרגילי חקירה, וכן את הדוח בנושא שיקום אסירים.

עוד אמר, כי "במהלך מבצע שומר החומות, היינו עדים למראות קשים של פרעות בערים המעורבות - בלוד, ביפו, ברמלה, בעכו ובערים נוספות. נושא הביטחון האישי הוא בעל חשיבות עליונה לכולנו ולכן, בהמשך לדוח שפרסמנו לפני שבועיים, על התמודדות משטרת ישראל עם אמצעי לחימה לא חוקיים ואירועי ירי ביישובי החברה הערבית ובישובים מעורבים, החלטתי לפתוח בביקורת מערכתית שתבחן את אכיפת החוק בערים מעורבות במהלך מבצע שומר החומות ובתקופה שקדמה לו ולשלב הנושא בתכנית הביקורת של המשרד. אנו רואים חשיבות רבה במיקוד ביקורת המדינה בנושאים הנוגעים לכל אחד ואחת מאזרחי המדינה. בנוסף, נבדוק את השירות המוניציפלי שמקבלים התושבים בערים אלו, בהיבט של תפקוד הרשויות המקומיות ואת הטיפול והתקצוב הממשלתי לערים אלו".