מספר בקשות הסיוע שהוגשו למשרד העבודה והרווחה על ידי משפחות שאיבדו את יקיריהן עקב התאבדות הכפיל את עצמו ברבעון השני של 2021 (מרץ־יוני). כך עולה מנתונים של מינהל השירותים החברתיים במשרד העבודה והרווחה שמתפרסמים לראשונה ב"מעריב". על פי הנתונים, בשלושת החודשים האחרונים פנו למרכזי הסיוע של משרד הרווחה 77 משפחות, לעומת 35 פניות בחודשים המקבילים בשנה שעברה. בסך הכל בשנת 2020 פנו למרכזי הסיוע 269 משפחות. 

גורמי מקצוע במשרד העבודה והרווחה מעריכים כי העלייה נובעת מקושי גובר בהתמודדות עם השכול והאובדן בעקבות השנה האחרונה, שבה מרבית אזרחי ישראל ישבו בבתיהם בבידוד חברתי. ניתוק מהסביבה התומכת יצר צורך גדול יותר במרכזי הסיוע לקבלת תמיכה, ליווי וטיפול. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שותף לתוכנית הלאומית למניעת אובדנות ולמועצה הלאומית למניעת אובדנות בהובלת משרד הבריאות.  "ככל הידוע לנו, בשנה האחרונה נתוני האובדנות בישראל דומים לאלו של השנים קודמות, וזאת למרות עלייה במספר האנשים החווים מצוקה נפשית", אומרת עו"ס איילה מאיר, מנהלת בכירה באגף משפחות, ילדים ונוער בקהילה במשרד הרווחה.

היא מוסיפה: "עם זאת, אנו סבורים ומתריעים כי מניסיון במשברים חברתיים קודמים יש לצפות לגידול בשיעורי האובדנות עם היציאה מהמשבר ולהצפת הטראומה והאובדן בקרב משפחות שחוו אירוע דומה שהתרחש לפני שנים. אנחנו קוראים לכל אדם שמרגיש כי הוא זקוק לסיוע נפשי לפנות לסביבתו או לגורמים טיפוליים ולבקש סיוע".

משרד הרווחה מפעיל שמונה מרכזי סיוע אזוריים המתכללים ליווי וטיפול במשפחות שיקיריהן מתו כתוצאה מתאונות דרכים, רצח והתאבדות, וזאת כחלק ממהלך של יצירת מענים בתחום השכול האזרחי.  מרכזים אלה הם חלק ממערך הטיפול בשכול הכולל "צוותי הודעה מרה" הפועלים בשיתוף משטרת ישראל, ויחידות לטיפול בשכול במסגרת התחנות לטיפול זוגי ומשפחתי ב־120 רשויות מקומיות. 

תפקיד מרכזי הסיוע הוא לאתר באופן אקטיבי את המשפחות השכולות, לפגוש את בני המשפחות בתקופה שלאחר אירוע המוות, להעריך את צורכי בני המשפחה, להפנות לטיפול פרטני, זוגי או משפחתי, להעניק תמיכה וטיפול קבוצתי וללוות את המשפחות במשך שנתיים. בתקופת הקורונה המשיך מערך זה לעבוד באמצעים ישירים או מקוונים. רק באחרונה טיפלו שירותי הרווחה ברחבי הארץ, ובמחוזות ירושלים והמרכז במיוחד, באירוע של שכול מרובה נפגעים כתוצאה מאסון מירון.