החסמים המרכזיים שמכבידים על ציבור האנשים עם מוגבלות הם סטיגמה שלילית, קשיים בעבודה, ביורוקרטיה מתישה והיעדר נגישות. כך עולה ממחקר מקיף וראשון מסוגו שערך ארגון "בזכות".

אנשים עם מוגבלות נשאלו במחקר, שממצאיו מובאים ב"מעריב", מהם החסמים העומדים בפניהם ומהם הקשיים העיקריים שהם חווים בחיי היומיום. תשובותיהם מופו באמצעות ראיונות עומק, קבוצות מיקוד ושאלון מקיף, שעליו ענו יותר מ־500 אנשים עם כל סוגי המוגבלויות.

39% מהמשתתפים דיווחו כי הם מרגישים יחס הנובע מסטיגמות מצדה של החברה. 32% אמרו כי יחס זה מורגש גם מכיוונם של אנשי מקצוע בתחומי הבריאות ו־27% השיבו שחשו כך מצד גורמי רווחה.

52% מהמשיבים ציינו שעבודה היא הנושא הבוער ביותר שיש בו חסמים לשוויון. 54% מתוך מספר זה הצביעו על קושי להתקבל לעבודה, 55% דיווחו על קושי לקבל התאמות במקום העבודה ו־25% מהמשיבים הלינו על היעדר זכויות במפעלים מוגנים.

אנשים עם מוגבלויות בפעילות חברתית (צילום:  ארגון בזכות )אנשים עם מוגבלויות בפעילות חברתית (צילום: ארגון בזכות )

לפי הממצאים, 48% ציינו כי ביורוקרטיה היא חסם מרכזי בחייהם, בעיקר בקבוצת הגיל 18־21. 55% מהצעירים הללו ציינו זאת בשל ריבוי התהליכים הביורוקרטיים שעמם הם מתמודדים (מעבר מקצבת ילד נכה לקצבת נכות, פנייה לקבלת גמלת ניידות או קצבת שר"מ, מציאת תעסוקה, השתלבות בלימודים ועוד).

אחת המרואיינות הסבירה: "חולה מורכב צריך היום במדינה אדם בריא במשרה מלאה שידאג לו לכל הסידורים. ואם אין מי שיעזור לך, אתה פשוט לא מקבל כלום".

46% מהמשיבים סיפרו כי סוגיית הנגישות היא הקשה ביותר עבורם. מתוכם, 72% סובלים ממוגבלות בראייה, 60% ממוגבלות פיזית ו־54% ממוגבלות בשמיעה.

בנוגע לבעיית הנגישות, סיפרו לדוגמה: "ניסיתי להתקבל לעבודה ולא יכולתי לקבל את העבודה כי לא היו שם שירותי נכים או גישה מתאימה" ו־"לא הצליחו לבדוק אותי כי המיטה שהייתי בה לא עלתה וירדה כמו שצריך". מרואיין אחר סיפר כי לא הצליח להשתמש במכונת צילום בספרייה כי היא מוקמה במקום גבוה מדי ביחס לכיסא הגלגלים שבו הוא יושב.

בשיחה עם "מעריב" הסבירה עו"ס תמי גרוס מארגון "בזכות": "המאבק המתמשך לקבל מענים, לזכות בנגישות ולהילחם בסטיגמות הוא מעייף, מייאש ומונע ההשתלבות בחברה. זו אינה גזירת גורל".

לדבריה, "בשנים האחרונות חלו שינויים בחקיקה ובמודעות אך הדרך לשוויון עוד ארוכה. אנחנו קוראים לממשלה להכין תוכנית רב־שנתית שתאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות חיים של שוויון וכבוד. בין היתר, יש לאכוף את חקיקת השוויון, לפעול להפחתת ביורוקרטיה, לעודד עסקים להעסיק אנשים עם מוגבלות, להפעיל תוכניות חינוכיות בקרב הציבור הרחב ואנשי המקצוע למתן יחס שוויוני, מכבד ומכיל. והכל כמובן תוך שיתוף אנשים עם מוגבלות בבחירת הפתרונות והמענים".