הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (חמישי) נתונים לרגל חג הקורבן המוסלמי שיחול ביום שני, מהם עולה כי האוכלוסייה המוסלמית בישראל נאמדה בסוף שנת 2020 בכ-1.669 מיליון נפש – גידול של כ-33 אלף תושבים לעומת סוף 2019.

האוכלוסייה המוסלמית מהווה כ-18% מכלל תושבי ישראל. בלמ"ס ציינו, כי שיעור הגידול השנתי אשתקד של האוכלוסייה המוסלמית עמד על 2%, בדומה לשנה הקודמת.

בעיר ירושלים, הכוללת גם את השכונות במזרח העיר, נמצא המספר הגבוה ביותר של תושבים מוסלמים – כ-354 אלף, המהווים כ-21.2% מכלל המוסלמים בישראל וכ-37.1% מכלל תושבי העיר.

כמחצית מהאוכלוסייה המוסלמית מתגוררת בצפון הארץ – 35% במחוז הצפון ו-13.6% במחוז חיפה. במחוז ירושלים מתגוררים 22%, במחוז הדרום 17.3% ובמחוז המרכז 10.9%, כאשר מתוכם 1.2% מתגוררים במחוז תל אביב (רובם הגדול ביפו).

מפילוח הנתונים עולה, כי שיעור הילדים בגילאי 14-0 עמד באוכלוסייה המוסלמית עמד על 32.9% ולעומת זאת, שיעורם של בני 65 ומעלה היה נמוך משמעותית – 4.5% בלבד.

היישוב השני בגודלו לאחר ירושלים עם תושבים מוסלמים הוא רהט – כ-73.3 אלף. יישובים נוספים שבהם יש ריכוז גבוה של אוכלוסייה מוסלמית הם אום אל פאחם ונצרת – 56.6 אלף ו-56.2 אלף תושבים בהתאמה. אחריהם מדורגים טייבה – 44.5 אלף, טמרה – 34.8 אלף, סחנין – 30.6 אלף, באקה אל גרביה – 30.4 אלף, טירה – 26.9 אלף ושפרעם – 26 אלף.

שיעור הרווקות המוסלמיות בנות 49-45, עמד על 11.4%, בעוד ששיעור הרווקים המוסלמים עמד על 4.5%.

שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) באוכלוסייה המוסלמית ירד מ-3.20 ילדים לאישה בשנת 2018 ל-3.16 ב-2019. זאת, לעומת 3.09 ילדים לאישה יהודייה, 1.80 לאישה נוצרייה ו-2.02 לאישה דרוזית.

כ-29% ממשקי הבית שבראשם עמד מוסלמי או מוסלמית, מונים שש נפשות או יותר, לעומת 9% בלבד ממשקי הבית שבראשם עמד יהודי או יהודיה. תוחלת החיים של המוסלמים עמדה אשתקד על ממוצע של 78.5 שנים.

עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2019 נישאו בישראל 12,900 זוגות מוסלמיים ובאותה שנה התגרשו 2,581 זוגות מוסלמיים. גיל הנישואין הממוצע של חתנים מוסלמים שנישאו לראשונה היה 26.7 שנים (לעומת 27.4 שנים בקרב חתנים יהודיים) ושל כלות מוסלמיות שנישאו לראשונה – 22.8 שנים (לעומת 25.6 שנים בקרב כלות יהודיות). שיעור המתגרשים בקרב המוסלמים היה 8.4 לאלף נשואים, לעומת 9.3 לאלף נשואים בקרב היהודים.  

בשנת הלימודים 2020-2019 למדו בחינוך היסודי והעל יסודי 391,607 תלמידים מוסלמים, מהם 6,121 למדו בחינוך העברי והשאר בחינוך הערבי. בקרב הנבחנים המוסלמים אשתקד, שיעור הזכאות לבגרות עמד על 66.4% ושיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות היה 48.1%.

עוד עולה מהנתונים, כי שיעור המוסלמים בקרב כלל מקבלי התארים בישראל עמד אשתקד על 10.4%. אומנם חלקם היחסי של המוסלמים בקרב מקבלי התארים נמצא במגמת עלייה, אך הוא עדיין נמוך משמעותית מחלקם היחסי בכלל אוכלוסיית ישראל (20% בגילאי 32-22).

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב מוסלמים בגילאי 15 ומעלה עמד אשתקד על 38.9% - 52.4% בקרב הגברים ו-25.3% בקרב נשים. אשתקד היו רשומים במשרד העבודה והרווחה 305.5 אלף מוסלמים.

בשנת 2019, כ-7,600 (31.1%) מהעומדים לדין במשפטים פליליים שהם תושבי ישראל, היו מוסלמים. אשתקד נפגעו 4,425 מוסלמים בתאונות דרכים עם נפגעים והם היוו 24.3% מכלל הנפגעים, מתוכם 83 נהרגו, 476 נפצעו קשה ו-3,866 נפצעו קל.