במשרד האוצר מנסים "להגניב" החלטה שתייקר את תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית ותצמצם את הסבסוד שלה באמצעות השוואת תעריפי הרב-קו לאלו של אפליקציות התשלום בתחבורה הציבורית. זאת, על ידי ביטול הנחת ערך הצבור בטעינת כרטיס הרב קו, וקביעת מדיניות הנחות חדשה וביטול הסדרי נסיעה ייחודיים.

לפי מחברי חוק ההסדרים, סבסוד התחבורה הציבורית בישראל עומד על 70% לעומת 50% במדינות מפותחות אחרות, למרות שהגדילה בהיקף השימוש בתחבורה הציבורית בשנים האחרונות, עם הפרטת מבנה ההפעלה של התחבורה הציבורית, הביאה לעלויות גבוהות יותר למדינה.

במסגרת ה"ייעול" המתוכנן, מבנה התעריפים ברב-קו יושווה לאפליקציות התשלום בתחבורה הציבורית כדי לפשט את מערכת התעריפים ולאפשר אכיפה ובקרה על התיקוף. זאת למרות שהרוב המוחלט של הנוסעים מכירים את מערך התשלום ומפעילות התחבורה הציבורית כלל לא העלו טענות על בעיות אכיפה ובקרה.

בנוסף, ביטול הנחת הערך הצבור המקנה הנחה של עד 25%, וכן המשמעות של הצמדה לשיטת התשלומים של האפליקציות בהן אין תקרות תשלום חודשי (שמתאפשרת במנוי חופשי חודשי ברב קו) - תפגע בשתי אוכלוסיות מרכזיות - המשתמשים הכבדים בתחבורה ציבורית שלא ייהנו מההנחות כבעבר, והאוכלוסיות השבויות שגם במקרה של התייקרות - לא תעמוד להן האפשרות להמיר את השימוש בתחבורה ציבורית ברכב הפרטי.

הניסיון של משרד האוצר להשוואת התעריפים לאלו של אפליקציות התחבורה הציבורית, מעבר להיותה פגיעה כלכלית בשכבות החלשות שעושות שימוש בתחבורה הציבורית וברב-קו, מעלה ריח רע של רצון "לדחוף" את המשתמשים לזרועות אפליקציות התשלום הסלולריות, שהתגלו ככישלון: חצי שנה לאחר השקתן היקף השימוש בהן עומד על אחוזים בודדים מכלל משתמשי התחבורה הציבורית, עובדה שנחשפה בוואלה! בסוף חודש יוני, חצי שנה לאחר כניסתן לשימוש.

בטיוטת חוק ההסדרים נכתב כי: "ההתאמות המפורטות להלן יאפשרו להגדיל את הפדיון מנסיעה בתחבורה הציבורית ובכך להרחיב את השירות הניתן לאזרחים כיום ולשפר את איכות השירות זאת לצד אחידות בתעריפים".

מדובר בטיעון חלש מאוד, כששיפור השירות והרחבתו הם שניים מהחסמים הגדולים יותר למעבר לתחבורה ציבורית, ולא מחיר הנסיעה בה. כך שללא השיפור בתחבורה הציבורית, אפילו בשלב הראשון של העלאת המחיר, תשאיר את השירות קירח מכאן ומכאן - ללא אטרקטיביות למעבר של אנשים מרכבם הפרטי לתחבורה הציבורית בהיעדר שיפור, לצד הכבדה של מחיר הנסיעה לאלו התלויים בה ואינם בעלי אפשרות חלופה אחרת.