במרכז לקידום ההגינות בישראל מציעים לקבוע את "יום מגילת העצמאות" כמועד רשמי בלוח האירועים של מדינת ישראל, ולקיים אותו ביום הכרזת המדינה – ב־14 במאי.

"מגילת יום העצמאות היא המסמך המייסד של מדינת ישראל והיא מעגנת את עקרונות היסוד לזהות המדינה", הסבירו במרכז, שבין ראשיו נמנה עו"ד אהוד פלג. "דומה כי החברה בישראל כיום מתרחקת מחזון מקימיה, מסתגרת אל זהות 'שבטית' ומתפרקת מערכים רבים המופיעים במגילה, כגון שוויון, חירות (כיבוד חירותו של האחר), צדק והגינות ושלום, כולל מבית".

בתנועה מתריעים עוד כי המרחק בין הערכים המוצהרים לבין הערכים הממומשים הוא מה שמגדיר בפועל את דמותה של מדינה.

בסקר שביצע המרכז נמצא כי 37% מהציבור הישראלי לא קרא מעולם את מגילת העצמאות ועוד כרבע מהציבור לא קרא אותה בעשר השנים האחרונות.

"מימוש חזון מתחיל מידיעתו, ולצורך זה מוצע לקבוע בלוח האירועים הרשמי של מדינת ישראל את יום מגילת העצמאות", הסבירו במרכז.

על פי ההצעה, יום מגילת העצמאות והפעילות שתלווה אותו יהוו תזכורת מוסרית לערכי המגילה. ביום זה יעסקו כל מערכות החינוך, התקשורת והמוסדות הציבוריים והממלכתיים בערכיה ובמשמעותם בחיי היומיום ויקיימו שיח ציבורי בנושא.

אופן העיסוק בתכנים יכלול טקסים ואירועים במוסדות ציבור ובמקומות העבודה, תוכניות חינוכיות ללימוד בכיתה והפקת תוכניות בתקשורת.