אנשים בגיל מתקדם  מאיישים רבות מעמדות המפתח בעולמנו – בפוליטיקה, בעסקים ובמדע. מצד אחד, לאנשים מבוגרים יש ניסיון רב שפעמים רבות מסייע להם בקבלת החלטות הקשורות לתפקיד אותו הם מבצעים. מצד שני, קיימות עדויות רבות לכך שעם הגיל חלה ירידה בכישורים מנטליים שונים.

מחקר חדש מצא כי הביצועים של אנשים צעירים טובים במעט משל מבוגרים במשחק הדורש חשיבה אסטרטגית. עם זאת, נראה כי ניסיון החיים של המבוגרים מותיר אותם כשחקנים שווי ערך.

המחקר נערך על ידי פרופ' יעקב קריב וד"ר יהודית אברהמי מביה"ס לחינוך ומרכז פדרמן לחקר הרציונאליות באוניברסיטה העברית בירושלים, ד"ר סבסטיאן הורן מאוניברסיטת ציריך ופרופ' ראלף הרטוויג ממכון מקס פלאנק בברלין, ופורסם בכתב העת Scientific Reports מבית Nature.  

החוקרים השוו את ביצועיהם של 240 נבדקים, 120 מבוגרים בממוצע גילי של 70.8 ו-120 צעירים בממוצע גילי של 25.3 ב-50 סיבובים של משחק לא מוכר למשתתפים, הדורש שיקול דעת אסטרטגי אודות חלוקת משאבים בין מספר אפיקי השקעה. לשם כך ערכו החוקרים תחרויות בין זוגות של משתתפים, במחצית מהמשחקים היו המתחרים בזוג בני אותו הגיל ובמחצית האחרת הזוגות היו בגיל שונה.

"למשחק זה קיימת אסטרטגיית חלוקה המביאה לשיווי משקל על פי תורת המשחקים", הסביר פרופ' יעקב קריב. נמדדו גם היכולות הקוגניטיביות של כל המשתתפים במבחנים פסיכולוגיים סטנדרטיים.

ממצאי המחקר העיקריים מעלים שהן צעירים והן מבוגרים מודעים לסוג האסטרטגיה הרצויה. במובן זה, משתתפים משתי קבוצות הגיל הוכיחו תפיסה טובה של המשחק ודרישותיו.

עם זאת, כששחקנים מקבוצות הגיל השונות התחרו אלו עם אלו, ביצועי השחקנים הצעירים עלו במקצת על אלה של המבוגרים, כך ששיעור הניצחונות של הצעירים עלה, אם כי רק במקצת, על זה של המבוגרים. "בהינתן ההבנה האסטרטגית הגבוהה שנמצאה בשתי קבוצות הגיל, נראה שאכן ניסיונם העשיר של המבוגרים מפצה, במידה רבה, על הירידה המנטלית החלה עם הגיל", הוסיפה ד"ר יהודית אברהמי.