האגודה לזכויות האזרח פנתה למשרד הפנים ולמשרד לביטחון הפנים בדרישה להיערך באופן דחוף להצפות ולשיטפונות הצפויים בחורף הקרוב. הפנייה נשלחה על רקע כשלים רבים בהיערכות הרשויות השונות לאירועי שיטפון והצפות ובתיאום ביניהן בשנה האחרונה. על פי נתוני האגודה, בחודשים נובמבר־ינואר 2020 טבעו למוות שבעה בני אדם בשיטפונות ברחבי הארץ. 

האגודה טוענת כי האחריות בנושא זה מחולקת ומפוצלת בין גופים רבים ואינה מרוכזת בידיו של גורם מתכלל ואחראי, וקיים חוסר תיאום בין גופי החירום לרשויות המקומיות. התנהלות זו אינה מאפשרת פתרונות אפקטיביים וארוכי טווח. מנהלת המחלקה לפניות הציבור עו"ד רעות שאער הדגישה בפנייה: "אין המדובר באסון טבע בלתי צפוי שניתן להגדירו כהתערבות כוח עליון, אלא במגמה עולמית שניתן להיערך לקראתה. על משרדי הממשלה והרשויות המקומיות להיערך בדחיפות, בתיאום עם גופי ההצלה, כדי למנוע נזקים נוספים בחורף הקרוב".

האגודה קוראת למשרדי הממשלה לגבש תוכנית חירום סדורה וכללי בטיחות מול התושבים להתמודדות עם שיטפונות ואסונות טבע. על תוכנית זו לכלול, בין היתר, פרסום הנחיות בטיחות לתושבים, מינוי גורמים אחראים למתן מענה מהיר לתושבים באזורים המועדים לאסונות, פרסום מספרי מוקדי החירום העירוניים וסיוע לרשויות שאין בידן משאבים וכוח אדם מספקים לשם היערכות.