בשורה רעה? החנייה בחינם לתושבי הערים בהן מתגוררים למעלה מ-40 אלף תושבים תבוטל בעוד כשלוש שנים, כך החליטה היום (שני) ועדת הכלכלה של הכנסת, אשר אישרה את הסעיפים המבקשים לשנות את הסדרי החנייה ברשויות המקומיות, מתוך פרק התחבורה בחוק ההסדרים במשק.

על פי ההחלטה, בערים יהיו רק חניות ללא תשלום אזוריות והזכאים יהיו רק תושבים המתגוררים באותו אזור מגורים. עירייה שלא תסדיר את אזורי החניה, לא תוכל לפטור את תושביה מתשלום, או לחילופין לא תוכל לגבות תשלום על חניה. 

חניון (צילום: ingimage ASAP)חניון (צילום: ingimage ASAP)

עוד הוחלט, כי המחיר המירבי על חנייה, שעומד כיום על 6.3 שקלים לשעה יבוטל החל מתחילת השנה הבאה ועיריות יוכלו לקבוע את המחיר על פי מדיניותן. רשות מקומית שלא תקבע מחיר מוחלט, תמשיך לגבות 6.3 שקלים לשעה, צמוד למדד, עד שמשרד התחבורה יקבע תקנות חדשות.

ההחלטה על קביעת המחיר המירבי, עוררה ביקורת, לנוכח החשש מקביעת מחירים גבוהים עוד יותר, שעלול להגיע גם לעשרה שקלים ויותר לשעה. ח"כ סמי אבו שחאדה ביקש בדיון להסתייג מההצעה לבטל את קביעת המחיר המרבי, ואמר כי ישראל היא לא לונדון או ניו יורק, לא באיכות התחבורה הציבורית ולא ברמת ההכנסה לנפש. לכן הוא הציע כי התעריפים יקבעו לא על ידי הרשויות, אלא על ידי שרת התחבורה או באישור ועדת הכלכלה. 

רכז תחבורה באגף התקציבים באוצר, דניאל מלצר, אמר בתגובה כי בגלל שהחניה לא מתומחרת נכון נוצר גודש במרכזי הערים, ואם נמתין עד שהתחבורה הציבורית תהייה מושלמת נחמיץ צעדים שיכולים להשפיע על המצב. הצעתו של ח"כ אבו שחאדה לא התקבלה, והוא ביקש להעלותה במליאה.

ח"כ אורי מקלב ביקש להתייחס לפער בין המחיר ישלמו תושבי העיר לבין מחיר שייגבה מתושבי חוץ, והזהיר מהפקעת מחירים ומפגיעה בתושבי חוץ. הוא הציע שהפער יעמוד על 20-25 אחוז. יו"ר הוועדה, ח"כ מיכאל ביטון אמר בתגובה, כי שוחח עם נציגי הרשויות וכי הם מעוניינים בפער מעט גדול יותר, וביקש לקבוע אותו על 30%. הוא הוסיף כי ההצעה לא תפתור את כל בעיית הפקקים, אך תסייע בהורדת עומסים מלב הערים ותאפשר חניה חינם לתושבי הערים בשכונות המגורים שלהם, שהיא מרחב החיים שלהם.

לפיכך אישרה הוועדה כי רשות מקומית שתקבע הסדר חניה שכולל מחיר שונה לתושב ולמי שאינו תושב, תחויב להגביל את הפער הזה בעד 30%.