הלשכה המרכזית לסטטיסטקה פרסמה היום (רביעי) נתונים על הפגעותן של נשים מתוך סקר ביטחון אישי לשנת 2020. הנתונים מראים כי 268 אלף נשים, המהוות כ-9% מכלל הנשים בגילאי 20 ומעלה, נפגעו מעבירות מסוגים שונים. עוד עלה  כי 60 אלף נשים, המוות כ-2% מכלל הנשים בנות 20 ומעלה, נפגעו מאלימות או מאיום באלימות. 

הנותנים מעידים כי השיעור הגבוה ביותר של נשים שנפגעו מעבירות אלימות, או איום באלימות, היה בקרב מסורתיות, לא כל כך דתיות כ-4.3%, בעוד שבקרב החילוניות השיעור היה נמוך יותר כ-2.2%. בלמ"ס הבהירו, כי שיעור ההיפגעות של נשים חרדיות, דתיות ומסורתיות-דתיות, אינם ניתנים לפרסום עקב מיעוט מקרבים וטעות דגימה יחסית, הגבוהה מ-30%.

בנוסף, עלה מהנתונים כי 14 אלף נשים, המהוות כ-24.1% מכלל הנשים שנפגעו מעבירות אלימות, וכ-31 אלף גברים, המהוים כ-36.5% מכלל הגברים שנפגעו מעבירות אלימות, נפגעו מאלימות פיזית. אולם, רק 39.9% מנפגעי עבירות האלימות, או איום באלימות, דווחו על כך למשטרה. מבין המדווחים, שיעור הדיווח של נשים עמד על כ-40.5%, ושל הגברים כ-38.4%.

בבחינת החשש להיפגע מאלימות באזור המגורים, נמצא כי שיעור הנשים החוששות להיפגע מאלימות גבוה משיעור הגברים בכל קבוצות הגיל ובעיקר בקבוצת הגיל 34-25, בה השיעור הגיע לכ-13%. כ-92 אלף נשים, המהוות כ-3.1% מכלל הנשים בגילאי 20 ומעלה נפגעו מהטרדה מינית, מתוכן כ-49 אלף נשים בנות 34-20, כ-5.3% מכלל הנשים בקבוצה זו.

עוד מציגים הנתונים כי 60 אלף מהנשים שנפגעו מהטרדה מינית, נפגעו בשנה האחרונה מחוץ למקום עבודתן, לעומת כ-32 אלף נשים שנפגעו מהטרדה מינית במקום העבודה. בלמ"ס ציינו עוד, כי בבחינה של תחושת ביטחון אישי ללכת לבד בשעות החשיכה באזור המגורים, נמצא כי באופן כללי, נשים פחות בטוחות ללכת לבד באזור מגוריהן בשעות החשיכה בהשוואה לגברים.

תחושת הביטחון האישי של נשים היתה נמוכה יותר משל הגברים בכל אחת מקבוצות הגיל. הפער הגבוה ביותר נמצא בקבוצת הגיל 34-25, כאשר כ-76.1% מהנשים בגילאים אלו, השיבו שהן מרגישות בטוחות ללכת לבד באזור מגוריהן בשעות החשיכה, לעומת כ-92.3% מהגברים. גם בבחינה של חשש להיפגע מעבירה מקוונת, נמצא כי נשים חוששות יותר מגברים להיפגע, כ-22.7% וכ-19.7% בהתאמה, ובעיקר בקבוצת הגיל 35 ומעלה.