הסערה מגיעה - וחסרי הבית שוב נמצאים חשופים בחזית. רובם ככולם מתרכזים בשתי הערים הגדולות, ירושלים ותל אביב, כשבעיריית עיר הבירה מתכוננים לצניחה החדה בטמפרטורות ומביעים דאגה לגורלם.


"מתחילת החורף פעלנו לאיתור האוכלוסיות בסיכון ובמצוקה והפנייתם למסגרות הולמות", אומרים בעיריית ירושלים, "ולקראת הסופה 'כרמל' אנו מקיימים סיורים ברחבי העיר, בעיקר במקומות המוכרים כמקומות 'מסתור' לדרי הרחוב ולנוער בסיכון, במטרה לנסות ולשכנעם להגיע למקלטים מוגנים ולהתפנות ללינת לילה במקומות מחסה. בנוסף, שכרנו חדרים להלנה במלון למי שיזדקק לפינוי מיידי בעקבות מזג האוויר".

"לדרי הרחוב שמסרבים להתפנות מגיעים נציגי עירייה אליהם למקומותיהם, מדברים איתם, שואלים לשלומם ומספקים להם שמיכות, כובעים, גרביים, כפפות, צעיפים וכן שתיה חמה. אנו מבקשים מכלל התושבים לגלות עירנות ולעדכן את המוקד העירוני 106 על כל מחוסר בית הנמצא ברחוב", הוסיפו.

עיריית תל אביב ערוכה גם היא לספק מענה לדרי הרחוב במידת הצורך וכבר באוקטובר הודיעה על תיגבור מערך הרווחה לקראת החורף. "ניידת היחידה לטיפול בדרי רחוב פועלת בכוחות מתוגברים ויוצאת בכל שעות היום והלילה לשטח, מצוידת בשתייה חמה ובשמיכות, במטרה לאתר דרי רחוב ולסייע להם", אומרים בעירייה. 

יש לציין כי בשנת 2020 חלה עלייה של 27% במספר דרי הרחוב המקבלים טיפול במשרדי הממשלה. מספרם של כלל חסרי הבית המוכרים על ידי הרשויות, נכון לשנה שעברה, עמד על פי משרד הרווחה על 3,471. עם זאת, מדובר בהערכת חסר משום שההגדרה ל"דרי רחוב" מצומצמת מאוד ומתייחסת רק למי שמלאו לו 18, שרוי בהזנחה גופנית ו/או נפשית, נמצא בניתוק או בניכור ממשפחה ואינו נאבק לשנות את מצבו.

מי שאינם עונים על ההגדרה והגיעו לרחוב מסיבות אחרות יוגדרו כ"חסרי דיור", כך שישנם בישראל עוד אלפי חסרי בית שאינם מוכרים ככאלה על ידי הרשויות. מאות מבין חסרי הבית המוכרים אינם מטופלים בשגרה במחלקות הרווחה, עקב קושי לאתרם וחוסר האמון של רבים מהם ברשויות.