לקט ישראל, הארגון הגדול בארץ להצלת מזון, חושף בדוח הלאומי השישי לאובדן מזון והצלת מזון לשנת 2020, המתפרסם הבוקר, את אוזלת היד של ממשלות ישראל בכל הקשור לנושא הטיפול באובדן והצלת מזון.  "משבר הקורונה הוכיח שבאמצעות תוכנית לאומית כוללת וחינוך צרכנים ניתן לצמצם את אובדן המזון באופן מיידי", אומרים בארגון. 


הדוח אכן מראה כי למרות ירידה של כ־50 אלף טון באובדן המזון ב־2020 בהשוואה ל־2019, בשל שינויים בהרגלי צריכת המזון בשנת התפרצות המגיפה שאופיינה בסגרים, עדיין באותה שנה ממש נוספו לא פחות מכ־150 אלף ישראלים למעגל חוסר הביטחון התזונתי, בעיקר בגלל המשבר הכלכלי שליווה את הסגרים.


סך היקף אובדן המזון בישראל עומד על 2.5 מיליון טון, בשווי של 19.1 מיליארד שקל בשנה, שהם כ־615 שקל לחודש לכל משק בית בישראל. מתוך סך המזון האבוד כ־50% (1.1 מיליון טון) הוא מזון בר־הצלה הראוי למאכל, בשווי של כ־6.4 מיליארד שקל בשנה. 


"הצלת 25% מהמזון האבוד, בעלות של 1.1 מיליארד שקל, תאפשר לסגור את כל פער חוסר הביטחון התזונתי בישראל", אומרים בלקט ישראל ומדגישים: "מבחינה בריאותית האוכלוסיות שנפגעו ביותר הן קשישים, חרדים וערבים – שהן גם האוכלוסיות המאופיינות בשיעור גבוה יחסית של עוני ואי־ביטחון תזונתי".


מנתוני הדוח, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ובביצוע חברת BDO, עולה כי במהלך 2020 זרקו משקי הבית לבדם לפח מזון בשווי של 9 מיליארד שקל - בכ־800 מיליון שקל יותר מאשר בשנה שקדמה למגיפה (עלייה של 9%), בשל התגברות צריכת המזון בבית. 


עם זאת, בשל הסגרים חלה ירידה של לא פחות מ־46% באובדן מזון בשווי של 2.2 מיליארד שקל במגזר המוסדי (מלונות, מסעדות, מוסדות ציבור וכד'), מה שמסביר את הירידה הכוללת באובדן המזון בשנה שעברה, שבהיעדר תוכנית לאומית מסודרת להצלת מזון לא נוצל להפחתת פערי הביטחון התזונתי והפגיעה הסביבתית מאובדן המזון. 


סך כל אובדן המזון ברשתות השיווק בשנת 2020 עמד על כ־420 אלף טון בשווי 4.3 מיליארד שקל, המהווים ירידה של כ־4% מהשנה הקודמת, בעקבות המעבר מרכישה בשווקים פתוחים לרכישה באונליין. הפגיעה הסביבתית מאובדן מזון, שגם היא יכולה להימנע עם טיפול ממשלתי נכון בבעיה, נאמדת ב־3.42 מיליארד שקל בשנה, כתוצאה מאובדן משאבי קרקע ומים, פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר וטיפול בפסולת.


מנכ"ל לקט ישראל גידי כרוך מסכם: "משבר הקורונה הראה ביתר שאת את חשיבות ההכרה של המדינה בהצלת מזון, אשר יכולה לספק מענה מלא למיליוני חסרי הביטחון התזונתי בישראל".