בתום דיונים שנערכו בשבועיים האחרונים עם כלל הגורמים המעורבים, הוחלט במשטרת ישראל להוציא צו לאי קיום אסיפה בנתיבות - הילולת הבאבא סאלי זצ"ל.

כאמור, מפקד מרחב הנגב, תת ניצב נחשון נגלר, הורה כי לא תתאפשר השתתפות הקהל הרחב בהילולה, וכן לא תותר כניסת הקהל הרחב לציון הקבר והמתחם המגודר אשר סביבו המוחזק ע"י הקרן להנצחת הבאבא סאלי זצ"ל.

בתגובה, תקף ח"כ יעקב מרגי ואמר כי "בגלל החלטת המשטרה - תהיה צעדת מחאה, יבואו מאות אלפים להילולה. אנחנו נצביע ברגליים, ההילולה תתקיים.

הוראה זו ניתנה לאחר שמפקד מרחב נגב נוכח כי אין היתכנות סבירה לעמידה בהוראות חוק הבטיחות עד למועד אירוע ההילולה ובהתאם לסמכויות הקבועות בסעיף 8 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים.

במשטרה הבהירו כי הוצאת הצו נועדה להגן על שלומו ובטחונו של הציבור במצב בו לא ניתן להבטיח קיומם של תנאי הבטיחות הנדרשים בציון ובמבואה. לצד זאת אם המארגנים יפנו למשטרה עוד היום ויגישו בקשה לקיים את ההילולה במתחם הגדול, שנפרש על 250 דונמים, יועברו אליהם במיידית התנאים הדרושים לקיום ההילולה על פי חוק הבטיחות.