במחקר חדש, שנערך באוניברסיטת חיפה, נמצא כי עם פרוץ המגיפה 47% מהציבור העידו כי היו מעורבים בפעילויות אזרחיות שונות.  עם זאת, בשיא הגל השלישי נרשמה ירידה משמעותית ברמת המעורבות האזרחית - 33% מהציבור היו מעורבים בפעילויות אלה. במחקר ביקשו פרופ' ערן ויגודה־גדות, פרופ' שלמה מזרחי והדוקטורנטית אפרת מישור מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, לבדוק את השינויים בעמדות הציבור כלפי מעורבות אזרחית ואת מעורבותם בפועל בעת חירום.

במחקר, שהחל באוקטובר 2020 ושעתיד להסתיים בסוף 2022, השתתפו עד כה 1,955 ישראלים, שהיוו מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל. "המשבר שוחק את המעורבות האזרחית ונוגס בה באופן מתמיד. המשמעות של ירידה זו היא שאנשים ממוקדים יותר בעצמם ובסובבים הקרובים אליהם ודואגים פחות לרווחת הקהילה סביבם", אמרה מישור, עורכת המחקר.

"מעורבות אזרחית יכולה לבוא לידי ביטוי במישורים רבים שמשפרים את רווחת החברה, הן בזמנים רגילים והן במצבי חירום: התנדבות בעזרה לקשישים ונזקקים, עזרה במאמצי מחזור וניקיון, השתתפות בהפגנות ועוד", מוסיפים החוקרים. בחודשי הסגר השני 84% מהציבור העידו כי הם מסכימים עם הטענה שיש חשיבות רבה למעורבותם של אנשים בעת חירום, כאשר בשיא נוסף של המגיפה, במרץ 2021, סברו כך רק 62%.