לאחר שנים שבהן השתתפו הורים שלהם ילדים עם אוטיזם בתשלומי הטיפולים בגני התקשורת, עתרה עמותת אלו"ט לבג"ץ בטענה כי אלה אינם חוקיים. למעלה מ־6,000 ילדים עם אוטיזם לומדים בישראל בגני תקשורת מיוחדים, ומקבלים טיפולים פרא־רפואיים שמטרתם לשפר את היכולות התקשורתיות והמוטוריות שלהם. השיפור ייעשה באמצעות סל של 14 שעות טיפול בשבוע, המכונה "טיפול בריאותי מקדם".

הסל כולל טיפולים של קלינאי תקשורת, מרפאות בעיסוק, מנתחי התנהגות, פיזיותרפיסטים פסיכולוגים ועוד. מדובר בטיפולים הכרחיים שעל פי חוק על משרד הבריאות לשאת בעצמו ובאופן מלא במימונם במסגרת גני התקשורת, אבל מימון הטיפולים נעשה חלקו במימון משרד הבריאות וחלקו בהשתתפות ההורים – מה שמגיע לסך של אלפי שקלים בשנה. בעתירה שהגישה אלו"ט באמצעות משרד עו"ד גולדפרב זליגמן ושות' ובהובלת עו"ד מוטי ארד ונוי מצליח, המייצגים את אלו"ט בהתנדבות, מבקשת העמותה לבטל את חובת השתתפות ההורים במימון הטיפול הבריאותי המקדם.

דדי עטאס (צילום: עזרא לוי)
דדי עטאס (צילום: עזרא לוי)

העמותה טוענת: "למשרד הבריאות לא הייתה הסמכות לקבוע את השתתפות ההורים בתשלומים אלה, משום שחוק בריאות ממלכתי קובע כי על המשרד לשאת באופן מלא במימון הטיפולים הפרא־רפואיים הניתנים במסגרת גני התקשורת". עוד מוסיף עו"ד מוטי ארד: "מדובר במצב מתמשך לאורך שנים, שבו נגבים מאות שקלים בכל חודש, ללא בסיס חוקי, עבור טיפולים הכרחיים לילדים עם אוטיזם שזכותם לקבל לפי חוק ביטוח בריאות. רבות מהמשפחות שנאלצות לשלם אלפי שקלים בשנה כדי לקבל את הטיפולים נמצאות בקשיים כלכליים, והנטל בהיקף של מיליונים נופל על העמותות. יש להפסיק מצב קשה זה".

מנכ"ל אלו"ט דדי עטאס מוסיף: "הנושא הכלכלי הוא אתגר גדול במשפחות לילדים על הרצף, שמוכנות להשקיע סכומים רבים בטיפולים למען קידום הילדים. החלטנו לפנות לבג"ץ כדי לתקן את אי־חוקיות נושא הגבייה, ואנו מודים לעורכי הדין על ההירתמות למהלך הזה". הממשלה אמורה להגיש את תשובתה לעתירה עד תאריך 21 ביוני, ולאחר מכן יחליט בית המשפט על דיון בעתירה במידת הצורך.