עתירה שהגישה להב לבג"ץ בדבר מתווה של מדינת ישראל שהנהיגה לפיצוי ציבור העובדים השכירים שנכפו עליהם ימי בידוד בעקבות משבר הקורונה ובטענה כי מדובר במתווה מפלה, הביאה להשוואת זכויותיהם של עצמאים לשכירים בכל הנוגע לפיצוי בגין ימי בידוד שנכפו עליהם.  

נשיא להב, עו"ד רועי כהן, מסר: "נאלצנו לתבוע מבג"ץ את המגיע לנו בזכות ולא בחסד, רשמנו הישג היסטורי". עורכי הדין שייצגו את להב בעתירה אייל בסרגליק וד״ר מתן גוטמן: "השופטים היו מאוד קשובים לטענות שלנו. זהו ניצחון מתוק של צדק לאחר מאבק עיקש וכנגד כל הסיכויים אל מול התחמקויות המדינה". 

ב-7 בפברואר 2021, נכנס לתוקף ביצוע חוק התוכנית לסיוע כלכלי, נגיף הקורונה החדש, בהוראת שעה, שקבע כי המדינה תשלם לעובדים השכירים, אך לא לעובדים העצמאים, תשלום בגין ימי הבידוד הנכפים עליהם. המדינה השלימה הקמת מערכת לקבלת החזר תשלומים ומעסיקים יכולים להיכנס למערכת, לדווח על העובדים ששהו בבידוד החל מה- 1.10.2020, ולקבל שיפוי על השכר ששולם להם בזמן ששהו בבידוד.

ביום 15.2.2021 עתרה להב, ביחד עם ארגונים נוספים, בשמו של מגזר העצמאים בפני בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק בדרישה להשוואת שיעורי השתתפות המדינה בימי הבידוד של עצמאים ובעלי עסקים כשם שהיא משתתפת בימי בידוד ציבור העובדים השכירים. עניינה של העתירה בפגיעה בזכויות יסוד נוספות של ציבור העובדים העצמאים בישראל, בעקבות הסדר תשלום בגין ימי הבידוד שקבעה ושעוגן בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020. 

במסגרת דיון בבית המשפט הגבוה לצדק בתאריך 04.08.2021 שהתקיים בהחלטת שופטי בית המשפט העליון, למרות בקשת המדינה לדחותו, העירו שופטי בית המשפט העליון בהרכב שכלל את השופטים יצחק עמית, דפנה ברק ארז ויעל וילנר, כי על המדינה להציג הסדר ביחס לעצמאים עת ש"הוארך ההסדר החקיקתי בכל הנוגע ל"דמי בידוד" לעובדים שכירים (להבדיל מעצמאים)" ו"פקעו בינתיים ההסדרים הנוגעים למענקים שניתנו בעבר לבעלי עסקים עצמאיים בשל נסיבות התקופה" (ציטוט מתוך ההחלטה). 

בתגובה להחלטת בג"צ, הציגה ממשלת ישראל בתאריך 23.12.2021 את תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7 – דמי בידוד לעצמאים), התשפ"א – 2021, אליו התנגד ארגון להב. 

בהתנגדותה מיום 12.01.2022 כינתה להב את הסדר המדינה לטובת ציבור העצמאים במילים "לעג לרש", תוך שנטען על ידה כי ההסדר ממשיך בהפליה קשה של ציבור העצמאים - "ההסדר המוצע הינו פוגעני, מפלה ובלתי שוויוני" כך נכתב בעמדתה של להב "ועל הממשלה לשנותו ולהגדיל באופן משמעותי את הפיצוי לעובד העצמאי". טענתה העיקרית של להב בעמדתה זו הייתה כי פיצוי אחיד ויחיד של 430 ₪ לעובד העצמאי שנשלח לביתו לבידוד במשך שבוע ימים, מהווה בתחשיב פשוט 61.40 ₪ ליום בידוד, והינו בבחינת יחס של בוז לעובדים העצמאים. 

לאור התנגדות זו שלוותה בלחץ שהפעילה להב באמצעות כלל אמצעי התקשורת על מקבלי ההחלטות הציגה ממשלת ישראל בתאריך 16.01.2022 את תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7 – דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב – 2022, ששונו בו מרכיבים מהותיים, מהצעת המדינה הראשונית.

בתזכיר, קרי בהסדר המתוקן נאותה המדינה להציע לעצמאים פיצוי בגין שלושה ימי בידוד בכל תקופת בידוד בתשלום של 430 שקלים עבור יום בידוד, כשבידוד בתקופת חודשי ינואר ופברואר יקנה יום נוסף לתחשיב הפיצוי לעצמאי בשל התגברות תחלואת הציבור בישראל עקב התפשטותו של נגיף האומיקרון במדינה. ואולם מן המתווה החדש החריגה המדינה עצמאים שנדבקו ונמצאו מאומתים לנגיף, תוך שקבעה שהם אינם זכאים לתשלום עבור ימי בידוד אלו, מאחר והקורונה הינה מחלה ועצמאי אינו זכאי על פי חוק לימי מחלה. 

בתגובה לתזכיר החוק המתוקן דרשה להב בתוקף להחיל את מתווה ימי הפיצוי הן על עצמאים מאומתים שנדרשו לשהות בבידוד. בעמדתה זו ציינה להב כי "מדיניות מדינת ישראל כלפי הקורונה היא כאל חריג ולא כאל מחלה רגילה".

"כיום מעטות המחלות המחייבות בידוד כגון הקורונה, אם בכלל. ולראייה, עצמאי אשר חולה בשפעת אינו מחויב בידוד ואילו אומת בנגיף הקורונה הוא מחוייב בבידוד. עצמאי מאומת ללא תסמינים או בעל תסמינים קלים דוגמת כאב ראש, אובדן חוש טעם או ריח, צינון וכו' יכול ומסוגל להמשיך בעבודתו ואולם המדינה היא זו שמשנה את סדרי עולמו ומונעת ממנו מלקיים את שגרתו, ומכריחה אותו הלכה למעשה לשהות בבידוד ועל כן עליה לשאת בתשלום". 

כמו כן דרשה להב את פיצוי העובד העצמאי לפי תחשיב של הכנסתו לפי הצהרתו למוסד לביטוח לאומי ולא לפי תחשיב של 430 שקלים ליום פיצוי מאחר וברובם של המקרים בחינה פרטנית תראה כי הנזק הממשי אשר נגרם לעצמאי גבוה מ-430 שקלים ליום. בנוסף, דרשה להב פיצוי גבוה יותר שיגלם את השונות בין עובד שכיר לעצמאי שהרי העובד העצמאי זכאי לקבל יותר מהעובד השכיר בגין ימי הבידוד, מאחר והוא נושא לבדו בהוצאות קבועות המשמשות אותו לפרנסתו ולהכנסתו, בהן לא נושא העובד השכיר בזמן ימי הבידוד. "במסגרת ההוצאות הקבועות בהן ממשיך לשאת עצמאי אגב היותו בבידוד לדרישת המדינה ניתן למנות תשלומים בגין ארנונה, שכירויות, תשלומים שונים ושוטפים לרבות לרשויות ומוסדות, תשלומים לספקים, ריביות על אשראי, פרסום וכיוצ"ב", כך מתוך עמדתה של להב למדינה. 

עוד דרשה להב כי הוראת השעה שמעניקה לעצמאי יכולת לקבל יום פיצוי נוסף בגין התפשטות גל האומיקרון תחול החל מחודש דצמבר ולא החל מחודש ינואר כפי שביקשה המדינה לפצות בתזכיר המתוקן שפרסמה. 

את מוקד הלחץ בשלב זה הפעילה להב בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשותה של ח"כ אפרת רייטן – מרום ("העבודה") שעל שולחנה הונח תזכיר החוק המתוקן לאישור לקראת אישורו הסופי בקריאות שנייה ושלישית במליאת הכנסת. בשילוב כוחות עם יו"ר הוועדה, בתאריך 24.01.2022 נרשם ההישג הסופי כשאישרה ועדת העבודה והרווחה לקריאה שניה ושלישית את הנוסח המתוקן של חוק דמי הבידוד לעצמאים.

לדרישת יו"ר הועדה חה"כ רייטן-מרום, תעניק המדינה דמי בידוד לעצמאים ששהו בידוד לרבות למאומתים, כשהועלה תעריף הפיצוי ליום מ-430 ל-570 שקלים ליום, והימים יחושבו בדיעבד מחודש יולי 2021, ויום נוסף, רביעי לבידוד, יחושב החל מ-21 בדצמבר 2021. כמו כן, גם עצמאים שיצאו לחו"ל במסגרת עבודתם יהיו זכאים לדמי הבידוד.

חה"כ רייטן-מרום הדגישה כי "לראשונה בצעד דרמטי, המדינה מכירה בעצמאים ובצרכיהם. ניהלנו משא-ומתן נמרץ בימים האחרונים עם האוצר וארגוני העצמאים, כדי לשפר את החוק והאוצר הניע מהלך אמיץ, והשקיע מאמץ וסבלנות". 

עו"ד רועי כהן, נשיא לשכת ארגוני העצמאים, אמר בדיון הוועדה הקובע "נאלצנו לתבוע מבג"ץ את המגיע לנו בזכות ולא בחסד, והיום הועדה רשמה הישג היסטורי. אני קורא לוועדה להמשיך במהלך - ולהעניק לעצמאים את המגיע להם".

בתוך כך, אושרה הצעת החוק בקריאות שנייה ושלישית יום למחרת, 25.01.2022 במליאת הכנסת. 

עו"ד רועי כהן מסר: "שמח שבעקבות העתירה של להב לבג"ץ, ממשלת ישראל וכנסת ישראל התפכחו והחליטו על תשלום ימי בידוד לעצמאים. מדובר בעוד צעד שמובילה להב בהשוואת הזכויות בין העצמאים לשכירים. מסע של שנה, שהתחיל בעתירה של להב לבג"ץ הגיע סוף סוף לסיומו כחוק הסטורי לעצמאים בישראל. הצדק ניצח. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם על הדרך, על הסיוע ובעיקר על האמונה. זה החוזקה של משפחת להב, ויחד נמשיך במאבקים ונשיג עוד נצחונות למען העצמאים בישראל". 

עורכי הדין שייצגו את להב בעתירה אייל בסרגליק וד״ר מתן גוטמן סיכמו: "זה היה מאבק היסטורי ותקדימי כנגד כל הסיכויים שהובלנו יחד עם רועי כהן ולהב, ובסוף הצדק ניצח! לראשונה בתולדות המדינה ציבור העובדים העצמאים זוכה ליחס שוויוני בדומה לציבור השכירים. מעטים הם המאבקים המשפטיים בהם מצליחים לנצח את משרד האוצר בעתירה עם השפעה כל כך משמעותית על תקציב המדינה. העוול שהסדר ימי בידוד יצר "זעק לשמיים". אמרו לנו "עזבו, אין סיכוי. המדינה לא תוציא עוד מאות מילוני שקלים לעצמאים, ובג"צ לא יתערב בחקיקה כזו". אבל ידענו שהצדק איתנו, ואסור לוותר. ואכן בדיון בבית המשפט השופטים היו מאוד קשובים לטענות שלנו והקשו מאוד על נציגי המדינה. הם ביקשו לדעת איך ייתכן שהמדינה מסייעת רק לציבור העובדים השכירים, ולא קובעת שום הסדר לעצמאים. הרוח של השופטים היתה ברורה – צריך למצוא הסדר לעצמאים. היה מאבק עיקש אל מול התחמקויות המדינה, שבו ניצחנו!"