בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב חייב היום (רביעי) את משה נסטלבאום, מנהל חטיבת החדשות לשעבר בערוץ הראשון, לשלם לעיתונאי יגאל רביד פיצוי בגין הטרדה מינית והתנכלות ולשון הרע ושכר טרחה לעורך דין בסך כולל של 150,000 שקלים. מנגד חייב בית הדין את רביד לשלם לנסטלבאום פיצוי בגין לשון הרע ושכר טרחה בסך כולל של 85,000 שקלים.

רביד, המועסק ברשות השידור כעורך ומגיש תוכניות שונות בטלוויזיה וברדיו מזה שנים רבות, הגיש תביעה נגד נסטלבאום, ששימש מנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה הישראלית וממונה ישיר שלו, לפיצוי בגין הטרדה מינית והתנכלות, על רקע נטייתו המינית של רביד. מנגד הגיש נסטלבאום כנגד מר יגאל רביד תביעה לפיצוי בגין פרסום לשון הרע. לטענתו, מינויו לתפקיד מנהל הטלוויזיה בערוץ הראשון טורפד בעיקר כתוצאה מפרסומי לשון הרע שפרסם רביד אודותיו בדף הפייסבוק שלו, אותו הפך ל"עמוד קלון" נגד מנהלו לשעבר.
התיק החל במסגרת בקשה למתן סעד זמני אותה הגיש רביד נגד רשות השידור ונסטלבאום,לאחר שלטענתו הודר מהגשת תוכנית בשל תלונה אותה הגיש נגד נסטלבאום לממונה על מעמד האישה ברשות השידור.

בית הדין קבע כי רביד הרים את הנטל הנדרש כדי להוכיח כי נסטלבאום הטריד אותו מילולית בצורה של "התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית", לשון החוק למניעת הטרדה מינית. וכן על ידי "התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות".

 "נסטלבאום התנכל לו באופן משמעותי" 
בית הדין הבהיר כי ש למתוח קו ברור במקום עבודה בין הלצות מותרות לבין הלצות שיש בהן משום הטרדה, במיוחד במצב שבו העובד מבהיר כי מבחינתו הקו האדום נחצה. כמו כן שוכנעו השופטים כי התלונה שהוגשה על ידי רביד לממונה על מעמד האישה ברשות השידור, שכפועל יוצא ממנה הוגשה כנגד מר נסטלבאום תובענה משמעתית, לא היתה תלונת שווא.
השופטים קבעו עוד כי כתוצאה מתלונה זו של רביד, נסטלבאום התנכל לו באופן משמעותי, בין היתר, באמצעות הפסקת שיבוצו בשידורים, התנכלות למי שהעיד לטובתו, הדרתו במכוון ממסך הטלוויזיה בתוכניות אותן הנחה ושודרו ברשות השידור, זימונים לשימוע, פניה לשרת החינוך במכתב מכפיש כדי למנוע הנחייתו בטקס הדלקת משואות ביום העצמאות ועוד. עוד קבע בית הדין כי מכתב זה שנשלח על ידי נסטלבאום לשרת החינוך היווה הוצאת לשון הרע כנגד רביד.
בית הדין לא שוכנע כי יש לקבל את טענת נסטלבאום כי מינויו טורפד בעיקר כתוצאה מפרסומי לשון הרע שפרסם רביד אודותיו. עם זאת, בית הדין קבע כי אכן חלק ניכר מהפרסומים בפייסבוק של מר רביד כנגד נסטלבאום עולים כדי לשון הרע. 
"בסביבת עבודה יש להקפיד על היעדר אמירות פוגעניות", כתבו השופטים, שאף הדגישו כי "הדברים נכתבו בשיאו של סכסוך מתמשך בין השניים, תוך שנסטלבאום מתנכל לרביד במישורים רבים".